“Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri: Gürcü Kızı yahut İntikam”ın 2. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                                       18.02.2019

                                       ahmet-midhat-efendi--.jpg

    Eser, XIX. yüzyılın önde gelen romancılarından birisi olan Ahmet Midhat Efendi’nin Gürcü Kızı yahut İntikam adlı romanının Latin harflerine aktarımını içermektedir. İlk baskısı 2003 yılında yapılan eserin ikinci baskısı 2018’de gerçekleştirilmiştir.
    Eser, “methal” altındaki giriş bölümüyle başlar. Bu bölümde Ahmet Midhat Efendi, eseri yazma sebebini ve sürecini anlatır. Alman seyyah Gilliom Sanc’ın Kafkas bölgesi hakkındaki anılarından etkilenen yazar, eseri yazmak için iki yıl kadar Gürcistan tarihi ile ilgili araştırma yapmıştır. Beş kitaptan oluşan eserde XIX. yüzyıl Gürcistan’ının siyasi ve içtimai hayatı tahkiye edilmiştir.