Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN “Dilimiz Kimliğimiz Gençliğimiz” paneline katılacak.

                                                                                                                                                        03.04.2019

                             dilimiz kimligimiz_gencligimiz