Noktalama ve Diğer İşaretler

.

Nokta

,

Virgül

;

Noktalı virgül

...

Üç nokta

?

Soru

!

Ünlem

Uzun çizgi

ˮ

Tırnak

‛ ’

Tek tırnak

"

Denden

( )

Ayraç

[ ]

Köşeli ayraç

{ }

Kaşlı ayraç

'

Kesme

^

Düzeltme (şapka) işareti

+

Toplama işareti, artı

-

Çıkarma işareti, eksi, kısa çizgi

x ve .

Çarpma işareti, çarpı

÷ ve :

Bölme işareti, bölü

/

Bölme işareti, bölü, eğik çizgi

\

Ters eğik çizgi

:

Bölme, bölü, iki nokta

Karekök

=

Eşitlik, eşit

Eşitsizlik, eşit değil

̴̳

Yaklaşık olarak eşit

±

Eksiği veya fazlası

%

Yüzde

Binde

Üs, dakika

§ ve ∫

Paragraf

./.

Yazının arkası var, çeviriniz

./ ve ·

Son sayfa, bitti

*

Kelimeden sonra dipnot; kelimeden önce varsayım

o

Derece

=>

Devam

Œ

Devam; gönderme

~

Benzerlik, yaklaşıklık, denklik

Büyüktür; dil bilgisinde çıkma

Küçüktür; dil bilgisinde gelişme

***

Bölüm sonu işareti

tl2

Türk lirası

$

Dolar

Avro

@

Kuyruklu a

Ó

Telif hakkına sahip (copyright)

®

Telif hakkı alınmış (registered)