Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın görevinden ayrıldı
_______Yaklaşık on bir yıldır Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, 12 Ocak 2012 günü kendi isteği ile bu görevinden ayrıldı.
_______Türkçemizin gelişmesi, zenginleşmesi için özveriyle çalışan bilim insanlarını, yazarları, şairleri, Türkçe sevdalılarını on bir yıl boyunca Türk Dil Kurumu çatısı altında toplamayı başaran, Türk Dil Kurumunun hem yurt içinde hem yurt dışında Türkolojinin merkezi olma özelliğini kazandıran Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevinden ayrılıp bundan sonraki çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak sürdürme kararı almıştır.
_______Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, başkan olarak atandıktan sonra Kurum bünyesinde oluşturduğu çalışma grupları ile bilimsel ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlamış, çeşitli bilim dallarında terim çalışmalarını başlatmıştır. Kurucumuz yüce Atatürk'ün vasiyetnamesi gereğince ödenmesi gereken gelirlerin Kurumumuza aktarılmaması karşısında çok ciddi bir hukuk mücadelesi vererek Kurumun bu gelirlerini yeniden elde etmesinde pay sahibi olmuştur.
_______Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın'ın başkanlık dönemi, çağın gereği olan teknolojik düzeyi yakalama ve bunu kullanarak çalışma gruplarında ortaya konulan ürünleri geniş kitlelere yayma konusunda da bir zirve olmuştur. Daha önce ağ sayfasında hiçbir sözlüğü bulunmayan Türk Dil Kurumunun geçen on bir yıl içerisinde Güncel Türkçe Sözlük, Sesli Türkçe Sözlük, Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü gibi sanal ortamda on iki sözlüğü, üç ayrı yazılımı kullanıma açmıştır. Böylece Türk Dil Kurumunun ağ sayfası, Türkiye'de kurumsal bilgisine en çok başvurulan kaynakların ilk sırasına yerleşmiştir.
_______On bir yıllık başkanlığı döneminde Türk Dil Kurumuna kazandırdığı saygınlıkla meslektaşları başta olmak üzere bilim, sanat ve siyaset dünyasından birçok kişinin takdirini kazanmış olan Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın'ın görevinden ayrılışı dolayısıyla 12 Ocak 2012 Perşembe günü saat 11.00'de Kurumumuzda bir veda toplantısı düzenlendi.