Sayı 2
sayi2

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 2 (Güz 1996)

 

 

İÇİNDEKİLER

İRİSTAY KUÇKARTAYEV-AYNUR ÖZ / Özbek Edebiyatından Seçmeler
NİZAMETTİN MAHMUDOV- EMİNE GÜRSOY NASKALİ / Özbek Edebiyatında Edebî Türler
ŞEMSAD RIZA (Aktaran: MUHAMMET APAYDIN) / Yol Üsteyem... (Şiir)
ATİF ZEYNALLI (Aktaran: MUHAMMET APAYDIN) / Tahta Köprü (Şiir)
AHMET BAYTURSINULI (Aktaran: MUSTAFA ÖNER) / Kazakların Başşairi
ABDIDACAN AKMATALİYEV (Aktaran: LEVENT KARTAL) / Cengiz Aytmatov’un Eserlerinin Dünya Edebiyatındaki Yeri ve Önemi
CENGİZ AYTMATOV (Çeviren: ORHAN SÖYLEMEZ) / Milyonlarca Mısra Biliyordu
SULTANALİ BALGABAYEV (Aktaran: ORHAN SÖYLEMEZ-USEN SÜLEİMENOV) / Kumandan Doğan Büyük Lider (Hikâye)
HASAN KANBOLAT / Garaşsız Türkmenistan

DEĞERLENDİRMELER

İBRAHİM ŞAHİN / "Türkmen Şiiri Antolojisi"
S. DİLEK YALÇIN / "Uzbek Literary Politics"

HABERLER

TDK / Özbekistan’da Lâtin Alfabesine Geçiliyor