Sayı 7
sayı7

TÜRK DÜNYASI

Dil ve Edebiyat Dergisi

Sayı 7 (Bahar 1999)

 

İÇİNDEKİLER 

ŞEMSETDİN ABDİNAZİMOV (Aktaran: TİMUR KOCAOĞLU) / Berdak 170 Yaşında: Berdak’ın Eserlerindeki Oğuzca Kelimeler Üzerine Notlar
FATMA AÇIK – BAHTİYAR KERİMOV / Özbekistan’da Ceditçi Yazarlar
MIRAT PENCİYEV (Aktaran: YUSUF AKGÜL) / Yerin Görkü Tahıldır
MIRAT PENCİYEV (Aktaran: HÜLAGU GÜNEŞ) / Harmanınız Bereketli Olsun Çiftçiler
BAZILHAN BUHATULI (Aktaran: VAHİT TÜRK) / Altay Soylu Dillerin Ortaklığı Hakkında
ARSLAN ABDULLAH (Aktaran: ALİMCAN İNAYET) / Uygurcadaki Çince Kelimeler Üzerine

DEĞERLENDİRMELER

SALİM ÇONOĞLU / “Anneme Mektuplar”