Sayı 25
alt TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 25 (Bahar/Spring 2008)


Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Management Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleri

İÇİNDEKİLER 

İKLİL KURBAN / Fatih Emirhan (1886-1926)
RAVŞANİYE ŞEFİGULLİNA (Aktaran: MURAT ÖZŞAHİN)20. Yüzyıl Tatar Edebiyatında Ev-Yurt Tasviri ve Millî Estetik: Metamorfozlar
ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA Türkmenistan (Şiir)
FERİT Z. YAHİN (Aktaran: SİNAN GÜZEL) G. İbrahimov’un Sanatında Ekspresyonizm

DEĞERLENDİRMELER

MESUT ÇETİNTAŞ "Tuva Destanları"
CANAN SELVİ KANOĞLU / "Karaçay-Malkar Destanları"
ELİF KARAKUŞ "Çuvaş Alp Hikâyeleri"

HABERLER

NEZİH DEMİRTEPE Haberler