“Türkiye Türkçesi: Ses ve Şekil Bilgisi Sempozyumu” yapıldı
Türk Dil Kurumu ve Selçuk Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği Türk Dil Bilgisi Toplantıları-II Türkiye Türkçesi: Ses ve Şekil Bilgisi Sempozyumu 31 Ekim-1 Kasım 2014 tarihleri arasında Konya’da yapıldı.
Türkçenin ses bilgisi, gramer yapısı, yazı ve konuşma dilindeki farklılıklar gibi konuların tartışıldığı sempozyumun açılışına Konya Valisi Muammer Erol, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Gür, Türk Dil Kurumu Dil Bilimi ve Dilbilgisi Kolu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Özçelik, Türk Dil Kurumu Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Kolu üyeleri Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün, TDK Yazıt Bilimi Kolu Üyesi Doç. Dr. Funda Kara ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinden pek çok bilim insanı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
konya1

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin açış konuşmasında “Burada dilin öneminden ve faziletinden bahsetmeyeceğim. Zaten bunu anladığımız için burada bir araya geldik. Bilgi aktarmasının taze tutulması, yeni problemlerden haberdar olduğumuzu birbirimize aktarmak için ve tanışmayı taze tutmak için buradayız. Bugün bu sempozyum çerçevesinde bildiklerimizi değil de dil konusunda konuşma dili ve yazı dili hakkında tereddütte kaldığımız noktaları görüşeceğiz ve tartışacağız.  Ayrıca bildiri ve makalenin sınırlarının nasıl ayrılacağı konusunda da tartışmalar yapacağımız, görüş birliğine varacağımız bir toplantı olacak.” dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, “Türkiye’nin ve Konya’nın seçkin üniversitelerinden, hızla büyüyen, küreselleşen dünyada yerini alan üniversitemizde olmaktan çok mutluyum. Bu üniversitemizde lehçeleriyle beraber geniş bir coğrafyada yer tutan bir dili ses ve şekil bilgisi açısından ele alacağız. Türkçe elden gidiyor gibi karartmalara hiç gerek yoktur. Dilimiz son 50 yıldır gelişmekte ve serpilmektedir. Yeni deyimlerle her geçen gün zenginleşmekte ve bugünkü tabirle güncelleşen bir Türkiye Türkçesi olmaktadır.” dedi.

Türkçe ile ilgili önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyetini dile getiren Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel ise “Türk Dil Kurumuyla iş birliği içerisinde dilimizin ses ve şekil bilgisine hizmet edecek böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Kurumlarımızın değerli temsilcilerini üniversitemizde ağırlamaktan da ayrı bir memnuniyet içerisindeyiz. Sempozyumun iki gün boyunca dilimize önemli hizmetlerde bulunacağına ve katılımcılara önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum.” dedi. 

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadettin Özçelik’in başkanlık yaptığı sempozyumun açılış oturumunda ilk sözü Çanakkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Önler aldı. Ses ve yazı ilişkisi konusunda bilgi veren Prof. Dr. Önler, “Son zamanlarda yazı ve konuşma dili arasındaki fark belirli olmaya başlamıştır. Özellikle de bazı şivelerde bazı harflerde bu kendini daha da belirgin olarak göstermektedir. Seslerin telaffuzu değişmektedir. 200 yıl sonra bu fark daha da belirgin hale gelecektir. Okuma yazma oranının artması, şehirleşmeyle beraber kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması telaffuzu etkilemektedir.” dedi.

Gramer Nedir?, Gramerci Nedir?, Gramerci Ne İş Yapar? gibi konular üzerinde duran Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürer Gülsevin ise, “Gramercilerin bazıları konuyu işlev açısından bazıları da şekil açısından değerlendirmektedir. Farklı yerleri kendilerine referans olarak seçtikleri için yorumları da farklılaşmaktadır. Bu açıdan düşünecek olursak da hem tamlamalar hem de Türkçenin ses ve şekil bilgisi hakkında farklı bilgiler karşımıza çıkmaktadır.” dedi. 

İki salonda gerçekleştirilen sempozyumun diğer oturumlarında Türkiye’nin değişik üniversitelerinden katılan bilim insanları bildirilerini sundular.

“Kapanış ve Değerlendirme” bölümünde Prof. Dr. Sadettin Özçelik, Prof. Dr. Zafer Önler ve Prof. DR. Handan Kopkallı Yavuz tarafından sempozyumun genel değerlendirmesi yapıldı.

Sempozyum vesilesiyle Konya’ya gelen Türk Dil Kurumunun kitap satış aracı, başta Edebiyat Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları olmak üzere Selçuk Üniversitesi camiası tarafından büyük ilgi gördü ve birçok kitap satın alındı.

konya2