Türk Dünyası Sayı 39
alt

TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-0077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 39 (Bahar/Spring 2015)

Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 78

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel Ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

 


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

 

Yayın ilkeleri

sobiad
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İÇİNDEKİLER 
ÖYKÜ
Abdulla QODİRİY (Aktaran: Aziz MERHAN-Nuran KILIÇ) / “Cinlar Bazmi (Cinler Şöleni)” (The Ceremony of the Djinns) 
SÖYLEŞİ
DEĞERLENDİRMELER
HABERLER
 
Bu sayının hakemleri
Referees of this issue
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe İLKER (Celal Bayar Üniversitesi)
Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman YILDIZ (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Doç. Dr. Cüneyt AKIN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Semra ALYILMAZ (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Bülent BAYRAM (Kırklareli Üniversitesi)
Doç. Dr. Nergis BİRAY (Pamukkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Kerim DEMİRCİ (Pamukkale Ü)
Doç. Dr. Muvaffak DURANLI (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Doç. Dr. Caner KERİMOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN (Ege Üniversitesi)
Doç. Dr. Marufjon YOLDASHEV (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ (Trakya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. M. Yasin KAYA (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Kenan KOÇ (Muğla Üniversitesi)