Kitaplar

549

TÜRK DİL KURUMU: Türkçe Sözlük: Ankara 2011, 11. Baskı, 2800 s.

36,00 TL

859

TÜRK DİL KURUMU:Yazım Kılavuzu: Ankara 2012, 27. Baskı, 592 s.

10,00 TL

916

TÜRK DİL KURUMU:İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski: Ankara 2007.

6,00 TL

9

İbni-Mühennâ Lûgati (İstanbul nüshasının türkçe bölüğünün endeksidir): Çeviren:  Aptullah Battal TAYMAS,  Ankara 1997, 3. Baskı, 109 s.

2,00 TL

10

TÜRK DİL KURUMU: Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu: Ankara 2017, 2. Baskı,  372 s.

4,00 TL

11

TÜRK DİL KURUMU: Türkçeden Osmanlıcaya Cep Kılavuzu: Ankara 2017, 2. Baskı, 340 s.

4,00 TL

62

CAFEROĞLU, Ahmet: Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Ankara 1995, 320 s.

4,00 TL

91

CAFEROĞLU, Ahmet: Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar: Ankara 1994, 304 s.

4,00 TL

93

YUDAHİN, K. K.: Kırgız Sözlüğü: Çeviren: Abdullah TAYMAS, Ankara 2011, Birleştirilmiş 1. Baskı, 2011, 822 s.

46,00 TL

104

KÜRKÇÜOĞLU, Urfalı Kemal Edip: Urfa Ağzı: Ankara 1991, 2. Baskı, 149 s.

2,00 TL

107

CAFEROĞLU, Ahmet: Güneydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Ankara 1995, 346 s.

4,00 TL

116

CAFEROĞLU, Ahmet: Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar: Ankara 1994, 381 s.

4,00 TL

169-219

ERGİN, Muharrem: Dede Korkut Kitabı 1-2: Ankara 2018, Birleştirilmiş 2. Baskı, 1015 s.

40,00 TL

211

TÜRK DİL KURUMU:Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü: Yöneten: Ömer Asım AKSOY, Ankara 2009.

80,00 TL

212

TÜRK DİL KURUMU:Tanıklariyle Tarama Sözlüğü: Düzenleyenler: Ömer Asım AKSOY, Dehri DİLÇİN, Ankara 2009.

70,00 TL

214D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Kısa Oyunları Özel Sayısı: Ankara 2018, 2. Baskı, 327 s.

10,00 TL

250

GÜRAY, Sevim: Ahmet Vefik Paşa: Ankara 1991, 2. Baskı, 164 s.

2,00 TL

258D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Gezi Özel Sayısı: Ankara 2018, 2. Baskı, 293 s.

10,00 TL

260

CAFEROĞLU, Ahmet Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2015, 3. Baskı, 335 s.

20,00 TL

274D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Mektup Özel Sayısı: Ankara 2017, 3. Baskı, 610 s.

16,00 TL

279-331

TÜRK DİL KURUMU:Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler: Yayına Hazırlayan: Mustafa S. KAÇALİN, Ankara 2016, Birleştirilmiş Baskı, 494 s.

10,00 TL

286D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı: Ankara 2018, 4. Baskı, 413 s.

8,00 TL

298D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı: Ankara 2018, 2. Baskı, 301 s.

10,00 TL

340

DİLÂÇAR,  A.: Kutadgu Bilig İncelemesi: Ankara 2016, 5. Baskı, 208 s. + 1 levha 

12,00 TL

344

AĞAKAY, Mehmet Ali: Atatürk’ten 20 Anı: Ankara 2015, 7. Baskı, 40 s.

4.00 TL

349D

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Yazın Akımları Özel Sayısı: Ankara 2013, 456 s.

8,00 TL

379-380D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Dil Öğretimi Özel Sayısı: Ankara 2018, 2. Baskı, 266 s.

10,00 TL

384

ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir: Atatürk ve Harf Devrimi: Ankara 2009, 4. Baskı, 141 s.

8,00 TL

409D

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri (Eski Türk Şiiri) Özel Sayısı: Ankara 2011, 157 s.

4,00 TL

413

TÜRK DİL KURUMU: Bilimsel Bildiriler 1972: Ankara 1975, 575 s.

4,00 TL

415D-416D-417D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri (Divan Şiiri) Özel Sayısı: Ankara 2017, 3. Baskı, 718 s.

16,00 TL

419

OLCAY, Selâhattin - A. Bican ERCİLÂSUN - Ensar ASLAN: Arpaçay Köylerinden Derlemeler: Ankara 1988, 398 s.

4,00 TL

439

AKSAN, Doğan: Her Yönüyle Dil: Ankara 2015, 6. Baskı, 244 s.

20,00 TL

445D-450D

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri Özel Sayısı-III Halk Şiiri: Ankara 2013, 455 s.

18,00 TL

445

TEZCAN, Semih: Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri: Ankara 1994, 568 s.

4,00 TL

450

DALLI, Hüseyin: Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar: Ankara 1991, 201 s.

2,0 TL

481-482D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Şiiri (Çağdaş Türk Şiiri) Özel Sayısı: Ankara 2017, 4. Baskı, 784 s.

16,00 TL

490

TÜRKAY, Kaya: A. DİLÂÇAR: Ankara 1982, 266 s.

2,00 TL

495

ULÇUGÜR, İsmail: Agâh Sırrı LEVEND: Ankara 1982, 304 s.

2,00 TL

496

ÖZDEMİR, Emin: Mustafa Nihat ÖZÖN: Ankara 1982, 156 s.

2,00 TL

499

ÇAM, Ayfer: Tahir Nejat GENCAN: Ankara 1982, 95 s.

2,00 TL

500

BİN MEZÎD, Ömer: Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Hazırlayan: Mustafa CANPOLAT, Ankara 1995, 922 s.

6,00 TL

501

ATABAY, Neşe: Mehmet Ali AĞAKAY: Ankara 1982, 124 s.

2,00 TL

503

DİLÇİN, Cem: Yeni Tarama Sözlüğü: Ankara 2018, 4. Baskı, 495 s.

20,00 TL

513

ÖZEL, Sevgi: Besim ATALAY: Ankara 1983, 104 s.

2,00 TL

517

DİLÇİN, Cem: Örneklerle Türk Şiir Bilgisi: Ankara 2016, 11. Baskı, 531 s.

16,00 TL

518

MAHMÛD BİN ‘ANehcü’l-Ferâdîs (Cennetlerin Açık Yolu): Tıpkıbasım ve Çeviri Yazı: János ECKMANN, Yayımlayanlar: Semih TEZCAN - Hamza ZÜLFİKAR, Dizin-Sözlük: Aysu ATA, Ankara 2014, Birleştirilmiş 1. Baskı, 1364 s.

30,00 TL

519

EREN, Hasan - Hamza ZÜLFİKAR: Anayasa Sözlüğü: Ankara1985, 246 s.

1,00 TL

521-524

KÂŞGARLI MAHMUD: Divanü Lûgat-it Türk: Çeviren: Besim ATALAY,  Ankara 2013, 6. Baskı, 2234 s

90,00 TL

527

LIGETI, Louis: Bilinmeyen İç Asya: Çeviren: Sadrettin KARATAY, Ankara 2011, 3. Baskı, 361 s.

14,00 TL

528

BANGUOĞLU, Tahsin: Türkçenin Grameri: Ankara 2015, 10. Baskı, 628 s.

10,00 TL

529

ORKUN, Hüseyin Namık: Eski Türk Yazıtları, Ankara 2011, 962 s.

24,00 TL

530

TEKİN, Talât: Tuna Bulgarları ve Dilleri: Ankara 1987, 70 s.

2,00 TL

534

TEVFİK FİKRET: Dil ve Edebiyat Yazıları: Hazırlayan: İsmail PARLATIR, Ankara 2000, 3. Baskı, 458 s.

6,00 TL

535

ZEMAHŞERÎ: Mukaddimetü’l-Edeb: Hazırlayan: Nuri YÜCE, Ankara 2014, 3. Baskı,  235 s.

10,00 TL

540

TEKİN, Talât: Orhon Yazıtları: Ankara 2014, 5. Baskı, 236 s.

6,00 TL

541

TEKİN, Talât: XI. Yüzyıl Türk Şiiri: Ankara 2017, 2. Baskı, 272 s.

12,00 TL

542

ENGİNÜN, İnci: Ömer Bedrettin UŞAKLI Bütün Eserleri: Ankara 1988, 208 s.

3,00 TL

543

ERSOYLU, İ. Halil: Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı: Ankara 2013, 2. Baskı, 367 s.

28,00 TL

546

ÖNEN, Yaşar - Cemil Ziya ŞANBEY -  Vural ÜLKÜ: Almanca-Türkçe Sözlük I (A – N): Ankara 1993, 1406 s.

10,00 TL

550

OY, Aydın: Şiir Dünyamızda Atatürk: Ankara 1989, 198 s.

2,00 TL

552

TEMİR, Ahmet: Türkoloji Tarihinden Wilhelm Radloff Devri Hayatı-İlmî Hüviyeti-Eserleri: Ankara 1991, 207 s.

2,00 TL

555

İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtin: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2017, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 977 s.

50,00 TL

556

ERTEN, Münir: Diyarbakır Ağzı: Ankara 2011, 2. Baskı, 198 s.

10,00 TL

557

SEYDİ AREİS: Mir’âtü’l-Memâlik (İnceleme-Metin-İndeks): Hazırlayan: Mehmet KİREMİT, Ankara, 1999, 636 s.

6,00 TL

558

EREN, Hasan - Mertol TULUM: Dil Tartışmalarında Gerçekler I: Ankara 1990, 85 s.

1,00 TL

559

CELÂLÜDDİN HIZIR: Müntahab-ı Şifâ I: Hazırlayan: Zafer ÖNLER, Ankara 1990, 230 s.

4,00 TL

560

ÖZTEK, Zafer: Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü: Ankara 2018, 4. Baskı, 155 s.

30,00 TL

561

TUNA, Osman Nedim: Sümer ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi: Ankara 2011, 2. Baskı, 61 s.

4,00 TL

562

BİN KÂDÎ-İ MANYÂS, Mahmûd: Gülistan Tercümesi: Hazırlayan: Mustafa ÖZKAN, Ankara 1993, 494 s.

4,00 TL

564

KAKUK, Zsuzsa: Kırım Tatar Şarkıları: Ankara 1993, 208 s.

3,00 TL

565

SAĞIR, Mukim: Erzincan ve Yöresi Ağızları: Ankara 1995, 448 s.

5,00 TL

566

XİN, Wang Yuan: Çin’deki Türk Diyalektleri Araştırmaları Tarihi: Ankara 1994, 148 s.

3,00 TL

567

AYAN, Hüseyin: Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni: Ankara 2014, Birleştirilmiş Baskı, 937 s.

36,00 TL

568

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Mîzânu’l Evzân: Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Ankara, 2. Baskı, 198 s.

12,00 TL

569

ZÜLFİKAR, Hamza: Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları: Ankara 2011, 2. Baskı, 213 s.

10,00 TL

570

OKUYUCU, Cihan: Cinânî Hayatı-Eserleri-Dîvânının Tenkildi Metni: Ankara 1994, 807 s.

5,00 TL

571

OFLAZOĞLU, A. Turan: Topkapı: Ankara 1992, 296 s.

3,00 TL

572

GÜLENSOY, Tuncer - Ahmet BURAN: Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler I: Ankara 1994, 239 s.

3,00 TL

573

HACIEMİNOĞLU, Necmettin: Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri: Ankara 2000, 489 s.

8,00 TL

575

KORKMAZ, Zeynep: Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü: Ankara 2016, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, 260 s.

24,00 TL

577

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Ferhâd ü Şîrîn: Hazırlayan: Gönül Alpay TEKİN, Ankara 2012, 2. Baskı, 515 s.

32,00 TL

578

BAYTOP, Burhan: Türkçe Bitki Adları Sözlüğü: Ankara 2015, 4. Baskı, 578 s.

34,00 TL

580

OLCAY, Selâhattin: Doğu Trakya Yerli Ağzı (İnceleme-Derleme-Dizin): Ankara 1995, 92 s.

3,00 TL

581

OLCAY, Selâhattin: Erzurum Ağzı: Ankara 1995, 130 s.

3,00 TL

582

KORKMAZ, Zeynep: Nevşehir ve Yöresi Ağızları: Ankara 1994, 246 s.

3,00 TL

583

KORKMAZ, Zeynep: Güney-Batı Anadolu Ağızları: Ankara 1994, 167 s.

3,00 TL

584

KORKMAZ, Zeynep: Bartın ve Yöresi Ağızları: Ankara 1994, 63 s.

3,00 TL

585

CAFEROĞLU, Ahmet: Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler: Ankara 1995, 276 s.

4,00 TL

586

CAFEROĞLU, Ahmet: Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme 1-2: Ankara 1994, 397 s.

8,00 TL

588

GEMALMAZ, Efrasiyap: Erzurum İli Ağızları 1-3: Ankara 1995, 1066 s.

9,00 TL

591

CAFEROĞLU, Ahmet: Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler: Ankara 1995, 311 s.

4,00 TL

592

Kitab-ı Gunya: Hazırlayan: Muzaffer AKKUŞ, Ankara 1995, 1105 s.

8,00 TL

593

ÖZTÜRK, Rıdvan: Yeni Uygur Türkçesi Grameri: Ankara 2015, 3. Baskı, 171 s.

8.00 TL

594

KİRİŞÇİOĞLU, M. Fatih: Saha (Yakut) Türkçesi Grameri: Ankara 1999, 190 s.

4,00 TL

598

KORKMAZ, Zeynep: Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları: Ankara 2018, 6. Baskı, 92 s. 

10,00 TL

600

TÜRK DİL KURUMU: Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı Bildirileri I-II: Ankara 2011, 652 s.

15,00 TL

601

BÂKÎ: Dîvân: Hazırlayan: Sabahattin KÜÇÜK, Ankara 2015, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, 472 s.

12,00 TL

602

CEMİLOĞLU, İsmet: 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerinde Sentaks İncelemesi: Ankara 2000, 303 s.

6,00 TL

605

ROS, E. Denison: Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü: Çeviren: Emine Gürsoy NASKALİ, Ankara 1994, 148 s.

3,00 TL

606

ÖKSÜZ, Yusuf Ziya:Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi: Ankara 2016, 3. Baskı, 255 s.

12,00 TL

607

Uygurca Altun Yaruk: Hazırlayan: Ceval KAYA, Ankara 1994, 911 s.

6,00 TL

608

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Nesâyimü’l-Mahabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve I: Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Ankara 1996, 547 s.

5,00 TL

609

GRÖNBECH, K.: Türkçenin Yapısı: Çeviren: Mehmet AKALIN, Ankara 2011, 3. Baskı, 148 s.

6,00 TL

610

BOYLA, Mazhar - Yılmaz CANKÜYER: Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü: Ankara 1995, 118 s.

2,00 TL

611

KAPLAN, Mehmet – Necat BİRİNCİ: Atatürk Şiirleri: Ankara 2013, 4. Baskı, 490 s.

16,00 TL

614

ŞİBAN HAN: Dîvân (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım): Hazırlayan: Yakup KARASOY, Ankara 1998, 895 s.

6,00 TL

615

NECİP, Emir Necipoviç: Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü: Çeviren: İklil KURBAN, Ankara 2013, 3. Baskı, 480 s. 

14,00 TL

616

DUMAN, Musa: Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri: Ankara 1995, 359 s.

4,00 TL

617

PORZIG, Walter: Dil Denen Mucize: Çeviren: Vural ÜLKÜ, Ankara 2018, 4. Baskı, 276 s.

12,00 TL

619

PELLIOT, Paul: Uygur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine: Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara 1995, 103 s.

3,00 TL

620

DENY, Jean: Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi): Çeviren: Oytun ŞAHİN, Ankara 2013, 164 s.

8,00 TL

621

VASİLYEV, Yuriy: Türkçe - Sahaca (Yakutça) Sözlük: Ankara 1995, 312 s.

3,00 TL

622

DEVELİ, Hayati: Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar: Ankara 1995, 249 s.

4,00 TL

623

YILDIZ, Naciye: Manas Destanı (W. RADLOFF) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller: Ankara 2017, 2. Baskı, 956 s.

36,00 TL

624

Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler- I): Yayıma Hazırlayan: Fikret TÜRKMEN: Ankara 1995, 301 s.

3,00 TL

625

NASKALİ, Emine Gürsoy: Bozkırdan Bağımsızlığa Manas: Ankara 1995, 294 s.

3,00 TL

626

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Lisânü’t-Tayr: Hazırlayan: Mustafa CANPOLAT, Ankara 1995, 279 s.

3,00 TL

627

TUNÇ, Tomris: Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini 1-3: Ankara 1995, 2927 s.

9,00 TL

628

ZÜLFİKAR, Hamza: Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler: Ankara 2018, 2. Baskı, 708 s.

90,00 TL

629/ 1-2

KORKMAZ, Zeynep: Türk Dili Üzerine Araştırmalar 1-2: Ankara 2017, 3. Baskı, 1452 s.

60,00 TL

630

KARAHAN, Leylâ: Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması: Ankara 2017, 4. Baskı,  XVII+203 s. +28 harita

10,00 TL

632

TÜRK DİL KURUMU: Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992 (26 Eylül-1 Ekim 1992): Ankara 1996, 720 s.

3,00 TL

635

ECKMANN, János: Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar: Yayıma Hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA, Ankara 2017, 5. Baskı, 438 s.

20,00 TL

637

VASİLYEV, Yuriy - M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU - Gülsüm KİLLİ: Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri: Ankara 1996, 174 s.

3,00 TL

638

HACIEMİNOĞLU, Necmettin: Karahanlı Türkçesi Grameri: Ankara 2013, 214 s.

10,00 TL

639

ERSOYLU, Halil: Kız Destanı: Ankara 1996, 206 s.

3,00 TL

640

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Oğuz’dan Bugüne: Ankara 2016, 4. Baskı, 368 s.

6,00 TL

641-642

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Hikâyeler 1-2: Ankara 2016, 6. Baskı, 749 s.

12,00 TL

643

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Kısa Oyunlar: Ankara 2017, 5. Baskı,  324 s. 

6,00 TL

644

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Şiirler: Ankara 2015, 5. Baskı, 299 s.

8,00 TL

645

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Romanlar: Ankara 2015, 3. Baskı, 407 s.

8,00 TL

646

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Gezi-Hatıra: Ankara 2017, 5. Baskı, 332 s.

6,00 TL

647

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Mektuplar: Ankara 2017, 4. Baskı, 264 s. 

6,00 TL

648

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Röportajlar: Ankara 2013,  2. Baskı, 346 s.

12,00 TL

649

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Yazılar Denemeler: Ankara 2014, 3. Baskı, 376 s.

6,00 TL

650

Genç Kalemler Dergisi: Hazırlayanlar: İsmail PARLATIR - Nurullah ÇETİN, Ankara 2014, 2. Baskı, 612 s.

28,00 TL

651

KROHN, Julius - Kaarle KROHN: Halk Bilimi Yöntemi: Çeviren: Günsel İÇÖZ, Hazırlayan: Fikret TÜRKMEN, Ankara 2004, 2. Baskı, 156 s.

5,00 TL

652

ABDULLAYEV, Elövset Zakiroğlu: Türk Dillerinin Tarihsel Gelişme Sorunları: Ankara 1996, 176 s.

4,00 TL

654

KAHRAMAN, Tahir: Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlayıcıları: Ankara 1996, 429 s.

4,00 TL

655

TÜRK DİL KURUMU: Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988 (26 Eylül – 3 Ekim 1988): Ankara 1996, 505 s.

4,00 TL

658

ÖZYETGİN, A. Melek: Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarlık ve Bitiklerin Dil ve Üslup İncelemesi: Ankara 1996, 306 s.

4,00 TL

659

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Leylî vü Mecnûn: Hazırlayan: Ülkü Çelik ŞAVK, Ankara 2011, 383 s.

11,00 TL

660

BURAN, Ahmet: Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hâl) Ekleri: Ankara 1996, 343 s.

3,00 TL

661

ŞİRELİYEV, M. Ş. - M. İ. İSLÂMOV - M. İ. RAMAZANOV - B. M. TAĞIYEV - E. Q. AĞAYEV - S. M. BEHBUDOV - H. X. MEMMEDOV - M. Q. HESENOV - E. İ. ELİYEV - Z. E. XASİYEV - T. M. EHMEDOV: Azerbaycan Dialektoloji Lüğati  (A-L): Ankara 1999, 386 s.

24,00 TL

662

KORKMAZ, Zeynep: Atatürk ve Türk Dili II: Ankara 1997, 831 s.

6,00 TL

663

Nazmü’l – Hilâfiyyat Tercümesi: Hazırlayan: A. Azmi BİLGİN, Ankara 1996, 937 s.

6,00 TL

664

BAYATLI, Hidayet Kemal: Irak Türkmen Türkçesi: Ankara 1996, 430 s.

4,00 TL

665

MAZIOĞLU, Hasibe: Fuzûlî Üzerine Makaleler: Ankara 2011, 264 s.

12,00 TL

666

ÖZÇELİK, Sadettin: Urfa Merkez Ağzı: Ankara 1997, 290 s.

4,00 TL

667

NASKALİ, Emine Gürsoy: Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu: Ankara 1997, 190 s.

4,00 TL

668

ÖZKAN, Fatma: Osmaniye-Tatar Ağzı: Ankara 1997, 160 s.

4,00 TL

669

BURAN, Ahmet: Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları: Ankara 1997, 224 s.

3,00 TL

670

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Fevâyidü’l-Kiber: Hazırlayan: Önal KAYA, Ankara 1996, 762 s.

4,00 TL

671

KARA, Mehmet: Ata ATACANOV’un Şiirleri 1-2: Ankara 1997, 1006 s.

12,00 TL

672

Üç İtigsizler (Giriş-Metin-Tercüme): Hazırlayan: F. Sema Barutçu ÖZÖNDER, Ankara 1998.

4,00 TL

673

GÜLSEVİN, Gürer: Eski Anadolu Türkçesinde Ekler: Ankara 2017, 4. Baskı, 168 s.

10,00 TL

674

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr:  Sedd-i İskenderî (İnceleme-Metin): Hazırlayan: Hatice TÖREN, Ankara 2001, 543 s.

8,00 TL

675

CEYLAN, Emine: Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi: Ankara1997, 269 s.

3,00 TL

677

ÇENELİ, İlhan: Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri: Çeviren: Mustafa ARGUNŞAH, Ankara 1997, 91 s.

3,00 TL

678

TÜRK DİL KURUMU: Üçüncü Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996: Ankara 1999, 1273 s.

6,00 TL

679

İLKER, Ayşe: Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil: Ankara 1997, 166 s.

3,00 TL

680

ÖZTÜRK, Rıdvan: Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil: Ankara 1997, 252 s.

4,00 TL

681/ I

RABĠŪZİ, Nāṣırü’d-din bin Burhānü’d-din: Ḳıṣaṣü’l-Enbiyā (Giriş-Metin-Tıpkıbasım): Aysu ATA, Ankara 1997, XL + 616 s.

6,00 TL

681/ II

RABĠŪZİ, Nāṣırü’d-din bin Burhānü’d-din: Ḳıṣaṣü’l-Enbiyā (Dizin): Aysu ATA, Ankara 1997, 820 s.

6,00 TL

682

İyi ve Kötü Prens Öyküsü: Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara 2015, 3. Baskı, 324 s.

16,00 TL

685

HASAN, Hamdi: Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler: Ankara 1997, 234 s.

4,00 TL

686

EREN, M. Emin: Zonguldak, Bartın, Karabük İlleri Ağızları: Ankara 1997, 196 s.

3,00 TL

687

Lutfî Divanı (Giriş- Metin-Dizin): Hazırlayan: Günay KARAAĞAÇ, Ankara 1997, 797 s.

6,00 TL

688

SAKAOĞLU, Saim - Zekeriya KARADAVUT: Âşıkların Diliyle Cumhuriyet: Ankara 1998, 319 s.

4,00 TL

690

ERGUN, Metin: Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi I: Ankara 1997, 360 s.

10,00 TL

691

ERGUN, Metin: Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi II: Ankara 1997, 919 s.

4,00 TL

692

ŞİRVANLI MAHMÛD: Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük): Hazırlayan: Muhammet YELTEN, Ankara 1998, 1032 s.

6,00 TL

693

TİMURTAŞ, Faruk Kadri: Makaleler Dil ve Edebiyat İncelemeleri: Hazırlayan: Mustafa ÖZKAN, Ankara 2013, 631 s.

46,00 TL

694

KALAY, Emin: Edirne İli Ağızları: Ankara 1998, 268 s.

3,00 TL

695

YAMAN, Ertuğrul - Nizamiddin MAHMUD: Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu: Ankara 1998, 287 s.

5,00 TL

696

Hârezmli Hâfız’ın Divanı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım): Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 1998, 1361 s.

6,00 TL

697

TÜRK DİL KURUMU: Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni: Ankara1999, 144 s.

3,00 TL

698

KAKUK, Zsuzka: Kasantatarisches Wörterverzeichnis: Hazırlayan: Imre Baskı, Ankara 1999, 142 s.

3,00 TL

699

KAROL, Sevinç - Zekiye SULUDERE -  Cevat AYVALI: Biyoloji Terimleri Sözlüğü: Ankara 2010, 5. Baskı, 1067 s.

16.00 TL

700/ I

ŞİRVANLI MAHMÛD: Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi 4-1: Hazırlayan: Arslan TEKİN, Ankara 1998, 720 s.

6,00 TL

700/ II

ŞİRVANLI MAHMÛD: Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi 4-2: Hazırlayan: Mehdi ERGÜZEL, Ankara 1999, 783 s.

8,00 TL

702

KOKOVA, İrina: Nikolay Federoviç KATANOV:  Çeviren: Muvaffak DURANLI, Ankara 1998, 121 s.

2,00 TL

703

ÖNER, Mustafa: Bugünkü Kıpçak Türkçesi: Ankara 2013, 2. Baskı, 330 s.

24,00 TL

704

OFLAZOĞLU, A. Turan: Korkut Ata: Ankara 1998, 105 s.

3,00 TL

705

EREN, Hasan: Türklük Bilimi Sözlüğü I. Yabancı Türkologlar: Ankara 2018, 2. Baskı, 359 s.

40,00 TL

706

KARAAĞAÇ, Günay - Halil AÇIKGÖZ: Azerbaycan Bayatıları: Ankara 1998, 702 s.

6,00 TL

707

HALİT ZİYA BEYKavâid-i Lisân-ı Türkî: Hazırlayan: Kaya TÜRKAY, Ankara 2018, 2. Baskı, 182 s.

10,00 TL

709

YENİSOY, Hayriye Süleymanoğlu: Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri: Ankara 1998, 312 s.

4,00 TL

710

ŞAHİN, Erdal: Yurt Konulu Tatar Cırları (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin): Ankara 1999, 420 s.

4,00 TL

711

BİRAY, Himmet: Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim: Ankara 1999, 278 s.

4,00 TL

712

UĞURLU, Mustafa: Memlûk Türkçesinde Zarf- Fiilli Parçaların Dizimi: Ankara 1999, 84 s.

2,00 TL

714/ I

ATALAY, Hâmit: İngilizce-Türkçe Sözlük 1-2: Ankara 1999, 3767 s.

Tükendi

715

TÜRK DİL KURUMU: Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni (20 – 24 Nisan 1998): Ankara 1999, 420 s.

5,00 TL

716

ABDULLAH RAMİZ PAŞA: Emsile-i Türkiye: Hazırlayan: Emir İçhem İDBEN, Ankara 1999, 468 s.

4,00 TL

717

ŞERÎFÎ: Şehnâme Çevirisi 1-4: Hazırlayanlar: Zühal KÜLTÜRAL - Latif BEYRELİ, Ankara 1999, 2645 s.

24,00 TL

719

ERSOYLU, Halil: Nutuk Üzerinde İncelemeler: Ankara 1999, 322 s.

3,00 TL

720

MEVLÂNA: Sekkâkî Divanı: Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Ankara 1999, 702 s.

6,00 TL

721

MOLLOVA, Mefküre Riza: Doğu Rodop Türk Ağızları Sözlüğü: Ankara 2003, 437 s.

24,00 TL

722

MUHAMMED B. MAHMÛD-I ŞİRVÂNÎ: Tuhfe-i Murâdî (İnceleme-Metin-Dizin): Hazırlayan: Mustafa ARGUNŞAH, Ankara 1999, 601 s.

6,00 TL

723

AKAR, Metin: Veled Çelebi İzbudak: Ankara 1999, 308 s.

2,00 TL

724

CUNBUR, Müjgân - Dursun KAYA - Niyazi ÜNVER - Hacı YILMAZ: Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu: Ankara 1999, 476 s.

6,00 TL

725

NASKALİ, Emine Gürsoy - Muvaffak DURANLI: Altayca-Türkçe Sözlük: Ankara 1999, 282 s.

4,00 TL

726

TÜRK DİL KURUMU: 1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70.  Yıl Dönümü Toplantısı (29 – 30 Kasım 1996): Ankara 1999, 119 s.

3,00 TL

727

GÜRELLİ, Suzan - Şenay YEMİŞÇİ: Türk Dil Kurumu Yayınları Kataloğu 1932-1999: Ankara 1999, 113 s.

2,00 TL

728

El-Kavânînü’l-Külliye Li-Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye: Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - M. Sadi ÇÖGENLİ - Nevzat H. YANIK, Ankara 1999, 230 s.

5,00 TL

729

TÜRKYILMAZ, Fatma: Tasarlama Kiplerinin İşlevleri: Ankara 1999, 142 s.

3,00 TL

730

YAMAN, Ertuğrul: Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları: Ankara 2018, 3. baskı, 139 s.

10,00 TL

732

ŞEYHÜLİSLÂM MEHMED ESAD EFENDİ: Lehcetü’l – Lügat: Hazırlayan: Ahmet KIRKKILIÇ, Ankara 1999, 857 s.

10,00 TL

733

MÜTERCİM ÂSIM EFENDİ: Burhân-ı Katı: Hazırlayanlar: Mürsel ÖZTÜRK - Derya ÖRS, Ankara 2009, 1261 s.

30,00 TL

734

TÜRK DİL KURUMU: Avrupa’da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunları Toplantısı (24 – 26 Eylül 1998 – Ankara): Ankara 2000, 100 s.

2,00 TL

735

NEVÂÎ, 'Alişîr: Mecâlisü’n-Nefâyis: Hazırlayan: Kemal ERASLAN, Farsça Çeviri: A. Naci TOKMAK, Ankara 2015, Birleştirilmiş 2. Baskı, 772 s.

40,00 TL

736

DOĞAN, İsmail: Kafkasya’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar: Ankara 2000, 250 s.

30,00 TL

737

GÜLSEREN, Cemil: Malatya İli Ağızları: Ankara 2000, 457 s.

8,00 TL

739

HACISALİHOĞLU, Hilmi - Akif HACIYEV - Varga KALANTAROV - Arif SABUNCUOĞLU - Lawrence M. BROWN - Ertan İBİKLİ - Sevim BROWN: Matematik Terimleri Sözlüğü, Ankara 2009, 688 s.

20,00 TL

741

SIRKAŞEVA, L.T. Ryumina - N. A. KUÇİGAŞEVA: Teleüt Ağzı: Çevirenler: Şükrü Halûk AKALIN - Caştegin TURGUNBAYEV, Ankara 2000, 143 s.

2,00 TL

742

YAMAN, Ertuğrul: Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması: Ankara 2000, 320 s.

4,00 TL

744

CEM SULTAN: Cemşîd ü Hurşîd: Hazırlayan: Adnan İNCE, Ankara 2000, 498 s.

6,00 TL

745

GÜNŞEN, Ahmet: Kırşehir ve Yöresi Ağızları: Ankara 2000, 530 s.

6,00 TL

746

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar II, Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar: Hazırlayan: A. Şükrü ÇORUK, Ankara 2000, 439 s.

6,00 TL

747

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VI, Yeryüzünde Bir Melek: Hazırlayan: Nuri SAĞLAM, Ankara 2000, 349 s.

6,00 TL

748

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar III, Zeyl-i Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar: Hazırlayan: A. Şükrü ÇORUK, Ankara 2000, 411 s.

6,00 TL

749

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VIII, Karnaval: Hazırlayan: Kâzım YETİŞ, Ankara 2000, 1990 s.

6,00 TL

750

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar I, Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da Neler Olmuş, Felâtun Bey ile Râkım Efendi, Hüseyin Fellâh: Hazırlayanlar: Kâzım YETİŞ - Necat BİRİNCİ - Fatih ANDI, Ankara 2000, 627 s.

6,00 TL

751

DİLÇİN, Dehri: Edebiyatımızda Atasözleri: Ankara 2000, 255 s.

5,00 TL

752

COŞKUN, Mustafa Volkan: Özbek Türkçesi Grameri: Ankara 2017, 3. Baskı,  250 s.

14,00 TL

753

ÜSTÜNER, Ahad: Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, Ankara 2000, 219 s.

4,00TL

755

Revnak-ı Butsan: Hazırlayan: Zafer ÖNLER, Ankara 2000, 198 s.

3,00 TL

756

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar X, Hayret, Bahtiyarlık: Hazırlayan: Nuri SAĞLAM, Ankara 2000, 590 s.

8,00 TL

756D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Özel Sayısı: Ankara 2017, 2. Baskı, 888 s.

30,00 TL

757

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VII, Henüz 17 Yaşında, Acâyib-i Âlem, Dürdane Hanım: Hazırlayanlar: Nuri SAĞLAM - Kâzım YETİŞ - M.Fatih ANDI, Ankara 2000, 151 s.

6,00 TL

757/1

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VII, Henüz 17 Yaşında: Hazırlayan: Nuri SAĞLAM, Ankara 2017, 2. Baskı, 272 s. 

10,00 TL

757/2

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VII, Acâyib-i Âlem: Hazırlayan: Kâzım YETİŞ, Ankara 2017, 2. Baskı, 370 s.

10,00 TL

757/3

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar VII, Dürdane Hanım: Hazırlayan: M. Fatih ANDI, Ankara 2017, 2. Baskı, 160 s.

10,00 TL

758

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar IX, Cellât, Esrâr-i Cinâyât: Hazırlayanlar: Nuri SAĞLAM - A. Şükrü ÇORUK, Ankara 2000, 241 s.

6,00 TL

760

AHMET CEVDET PAŞA - FUAT PAŞA: Kavâ’id-i Osmaniye: Hazırlayan: Nevzat ÖZKAN, Ankara 2000, 321 s.

5,00 TL

761

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIV, Cinli Han, Taaffüf, Gönüllü: Hazırlayanlar: Necat BİRİNCİ - A. Şükrü ÇORUK - Erol ÜLGEN, Ankara 2000, 232 s.

6,00 TL

762

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar V, Çengi, Kafkas, Süleyman Muslî: Hazırlayanlar: Erol ÜLGEN - M.Fatih ANDI, Ankara 2000, 611 s.

6,00 TL

763

TÜRK DİL KURUMU: Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî: Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - M. Sadi ÇÖGENLİ - Nevzat H. YANIK, Ankara 2000, 172 s.

4,00 TL

764

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme 1-2: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 564 s.

300,00 TL

764/ I

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme I-1: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 605 s.

20,00 TL

764/ II

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme I-2: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 597 s.

20,00 TL

764/ III

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme II-1: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 487 s.

20,00 TL

764/ IV

ÂŞIK PAŞA: Garib – nâme II-2: Kemal YAVUZ, Ankara 2000, 473 s.

20,00 TL

766

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XIII, Müşahedat: Hazırlayan: Necat BİRİNCİ, Ankara 2000, XV + 374 s.

6,00 TL

767-768D

TÜRK DİL KURUMUTürk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Dilin Perdeleri Özel Sayısı: Ankara 2017, 2. Baskı, 527 s.

20,00 TL

769

HÜSEYİN CAHİT: Türkçede Sarf ve Nahiv: Hazırlayanlar: Leylâ KARAHAN - Dilek ERGÖNENÇ, Ankara 2000, 413 s.

8,00 TL

770

TAVKUL, Ufuk: Karaçay - Malkar Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2000, 518 s.

8,00 TL

771

KNYGA, Patarlıv: Šelomonun Mašallary (Süleyman’ın Meselleri): Hazırlayan: Mykolas FİRKOVİCİUS, Ankara 2001, 170 s.

3,00 TL

772

AHMET CEVDET PAŞA: Medhal- i Kavâ’id: Hazırlayan: Nevzat ÖZKAN, Ankara 2000, 90 s.

3,00 TL

773

TÜRK DİL KURUMU: Hasan Eren Armağanı: Ankara 2000, 373 s.

6,00 TL

775

AHMED-İ DÂ’Î, Divan: Hazırlayan: Mehmet ÖZMEN, Ankara 2017, Birleştirilmiş Baskı, 968 s.

44,00 TL

776

AHMET MİDHAT EFENDİAhmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar IV, Paris’te Bir Türk: Hazırlayan: Erol ÜLGEN, Ankara 2017, 2. Baskı, 607 s.

10,00 TL

778

ÖZDEM, Ragıp Hulûsi: Dil Bilimi Yazıları: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2000, 901 s.

10,00 TL

780

SAKAOĞLU, Saim: Türk Ad Bilimi I: Ankara 2001, 156 s.

3,00 TL

781

AKALIN, Mehmet: Dil Yazıları: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2001, 415 s.

6,00 TL

783

LOKMANÎ DEDE: Menâkıb-ı Mevlâna: Hazırlayan: Halil ERSOYLU, Ankara 2001, 1055 s.

12,00 TL

785

OFLAZOĞLU, A. Turan: Mutlak Avcıları: Ankara 2001, 326 s.

4,00 TL

788

DEMİR, Necati: Ordu İli ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlük): Ankara 2001, 359 s.

8,00 TL

789

ÖZÇELİK, Sadettin - Erdoğan BOZ: Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı: Ankara 2001, 262 s.

6,00 TL

790

CEMİLOĞLU, İsmet: Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Söz Dizimi Bakımından Bir İnceleme: Ankara 2018, 2. Baskı, 127 s.

20,00 TL

791

ACAR, Kenan: Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade (Dilciliği ve Edebiyat Araştırmacılığı): Ankara 2001, 519 s.

10,00 TL

792/ I

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Röportajlar I: Ankara 2002, 236 s.

8,00 TL

792/ II

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Röportajlar II: Ankara 2002, 245 s.

8,00 TL

792/ III

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hatıralar I: Ankara 2002, 392 s.

10,00 TL

792/ IV

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hatıralar II: Ankara 2002, VIII + 331 s.

10,00 TL

792/ V

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hatıralar III: Ankara 2002, 238 s.

8,00 TL

792/ VI

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hatıralar IV: Ankara 2002, 219 s.

8,00 TL

792/ VII

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Millî Mücadele: Ankara 2002, 289 s.

8,00 TL

792/ VIII

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Hikâyeler - Mensur Şiirler - Çocuk Şiirleri - Hikâyeler: Ankara 2002, 184 s.

8,00 TL

792/ IX

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Tercümeler I: Ankara 2002, 423 s.

10,00 TL

792/ X

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Tercümeler II: Ankara 2002, 483 s.

12,00 TL

792/ XI

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Tercümeler III: Ankara 2002, 693 s.

15,00 TL

792/ XII

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Tercümeler IV: Ankara 2002, 272 s.

8,00 TL

792/ XIII

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri, Dergi ve Gazete Yazıları, Yazılar-I: Ankara 2002, 365 s.

10,00 TL

792/ XIV

BİRİNCİ, Necat - Nuri SAĞLAM: Ruşen Eşref ÜNAYDIN Bütün Eserleri Dergi ve Gazete Yazıları, Yazılar-II, Ankara 2002, 354 s.

10,00 TL

794

SEV, Gülsel: Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla Kullanılışı: Ankara 2002, 487 s.

8,00 TL

795

GÜNAY, Turgut: Rize İli Ağızları: Ankara 2002, 335 s.

20,00 TL

796

AYDIN, Mehmet: Aybastı Ağzı (İnceleme-Metin-Sözlük): Ankara 2002, 185 s.

4,00 TL

797

ERCİLASUN, Ahmet B.: Kars İli Ağızları (Ses Bilgisi): Ankara 2002, 394 s.

8,00 TL

798

DOĞAN, İsmail: Doğu Avrupa’daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar: Ankara 2002, 269 s. + 290 fotoğraf

30,00 TL

800/ I

el-İZNİKÎ, Mûsâ bin Hâcı Hüseyin: Münebbihü’r-Râkîdîn: Hazırlayan: Paşa YAVUZARSLAN,  Ankara 2002, 586 s.

15,00 TL

800/ II

el-İZNİKÎ, Mûsâ bin Hâcı Hüseyin: Münebbihü’r-Râkîdîn: Hazırlayan: Paşa YAVUZARSLAN,  Ankara 2002, 1083 s.

25,00 TL

801

BERGAMALI KADRÎ: Müyessiretü’l-Ulûm: Hazırlayan: Esra KARABACAK, Ankara 2002, 120 s.

8,00 TL

802

A NAZÎMÂ - FAİK REŞAD: Mükemmel Osmanlı Lügati: Hazırlayanlar: Necat BİRİNCİ - Kâzım YETİŞ - Fatih ANDI - Erol ÜLGEN - Nuri SAĞLAM - Ali Şükrü ÇOROK, Ankara 2009, 888 s.

28,00 TL

803

TSENG, Lan-Ya: Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi: Ankara 2002, 262 s.

8,00 TL

805

REICHL, Karl: Türk Boylarının Destanları: Çeviren: Metin EKİCİ, Ankara 2017, 4. Baskı, 441 s. 

10,00 TL

807

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Bedâyi’ul-Vasat: Hazırlayan: Kaya TÜRKAY, Ankara 2002, 607 s.

14,00 TL

808/ I

DERVÎŞ MUHAMMED YEMÎNÎ: Fazîlet-nâme I: Hazırlayan: Yusuf TEPELİ, Ankara 2002, 623 s.

12,00 TL

808/ II

DERVÎŞ MUHAMMED YEMÎNÎ: Fazîlet-nâme II: Hazırlayan: Yusuf TEPELİ, Ankara 2002, 693 s.

14,00 TL

813/ I

SEHEND, Bulud Karaçorlu: Dedem Qorqud’un Dilinden Sazımın Sözü-I: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 369 s.

6,00 TL

813/ II

SEHEND, Bulud Karaçorlu: Dedem Qorqud’un Dilinden Sazımın Sözü-II: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 443 s.

7,00 TL

813/ III

SEHEND, Bulud Karaçorlu: Dedem Qorqud’un Dilinden Qardaş Andı-I: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 413 s.

6,00 TL

813/ IV

SEHEND, Bulud Karaçorlu: Dedem Qorqud’un Dilinden Qardaş Andı-II: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 793 s.

6,00 TL

813/ V

ŞEHRİYAR, M: Haydar Baba’ya Selâm: Hazırlayan: Dursun YILDIRIM, Ankara 2002, 111 s.

3,00 TL

815

THOMSEN, Vilhelm: Orhon Yazıtları Araştırmaları: Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara 2011, 474 s.

12,00 TL

816

HUYUGÜZEL, Ömer Faruk: Necip Türkçü’nün Hatıraları ve Dil Yazıları: Ankara 2003, 268 s.

10,00 TL

818

NEVÂYÎ, 'Alî-Şîr: Garâ’ibü’s-Sıgar: Hazırlayan: Günay KUT, Ankara 2003, 631 s.

15,00 TL

821

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri, Romanlar XVI, Eski Mektuplar, Altın Âşıkları, Mesâil-i Muğlaka, Jön Türk: Hazırlayanlar: A. Şükrü ÇORUK  - M. Fatih ANDI - Kâzım YETİŞ,  Ankara 2003, 695 s.

9,00 TL

822

ARIKOĞLU, Ekrem - Klara KUULAR: Tuva Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2003, 125 s.

7,00 TL

823

GÖZ, İlyas: Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı: Ankara 2003, 591 s.

15,00 TL

824

HEYET, Cevat: Mukayesetü’l-Lügateyn (İki Dilin Mukayesesi): Çeviren: Mürsel ÖZTÜRK, Ankara 2003, 163 s.

3,00 TL

825

TÜRK DİL KURUMU: Alî Şîr Nevâyî’nin 560. Doğum 500. Ölüm Yıldönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri: Ankara 2004, 167 s.

4,00 TL

826

JANUZAQOV, T. J - K. S. ESBAYEVA: Kazak Türklerinde Kişi Adları: Aktaran: Nurettin AKSU, Ankara 2003, 127 s.

3,00 TL

827

KORKMAZ, Zeynep: Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi: Ankara 2017, 5. Baskı, 1028 s.

20,00 TL

828

BEHBUTOV, Sefi: Azerbaycan Diyalektoloji Lügati II (M – Z), Ankara 2003, 279 s.

8,00 TL

829

LESSING, Ferdinand D.: Moğolca-Türkçe Sözlük: Çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Ankara 2017, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 1348 s.

48,00 TL

830

YETİŞ, Kâzım: Atatürk ve Türk Dili III: Ankara 2005, 2471 s.

34,00 TL

831

SAMİPAŞAZADE Sezai Bütün Eserleri I-II: Hazırlayan: Zeynep KERMAN, Ankara 2017, 2. Baskı,1244 s.

20,00 TL

832

TÂHİR KEN’ÂN: Kavâid – i Lisân – ı Türkî: Hazırlayanlar: Leyla KARAHAN - Ülkü GÜRSOY, Ankara 2004, 564 s.

16,00 TL

834

İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2003, 136 s.

10,00 TL

835

TOPARLI, Recep - Hanifi VURAL - Recep KARAATLI: Kıpçak Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2014, 3. Baskı, 355 s.

16,00 TL

836

Ed-Dürretü’l-Mudiyye Fî’l-Lügati’t-Türkiye: Hazırlayan: Recep TOPARLI, Ankara 2018, 2. Baskı, 136 s.

10,00 TL

837

TİKEN, Kamil: Eski Türkiye Türkçesinde Edatlar ve Zarf-Fiiller: Ankara 2004, 197 s.

8,00 TL

838

BAYRAKTAR, Nesrin: Türkçede Fiilimsiler: Ankara 2018, 2. Baskı, 415 s.

30,00 TL

839

CAYNAKOVA, Aynek: Canıl Mirza: Aktaran: Mehmet AÇA, Ankara 2004, 196 s.

8,00 TL

841

TOVEN, Mehmet Bahaettin: Yeni  Türkçe Lügat: Hazırlayan: Abdülkadir HAYBER, Ankara 2015, 2. Baskı, 1223 s.

40,00 TL

842

RAİF NECDET KESTELLİ: Resimli Türkçe Kamus: Ankara 2011, 2. Baskı, 751 s.

30,00 TL

843

İNAYET, Alimcan: Uygur Halk Destanları I: Ankara 2004, 496 s.

18,00 TL

844

SEZGİN, Fatin: Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu: Ankara 2004, 144 s.

6,00 TL

845

AKSU, Belgin Tezcan - Abdurrahman Tariktaroğlu - Efrasiyap Gemalmaz: Türkçe Sözlük’ün Ters Dizini: Ankara 2004, 418 s.

10,00 TL

846

MİDHAT SADULLAH: Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri: Hazırlayanlar: Tuncer GÜLENSOY - Mustafa FİDAN, Ankara 2004, 413 s.

10,00 TL

847

TÜRK DİL KURUMU: 1552 ve Sonrası Kazan’ın İşgali ve Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Bildirileri: Ankara 2004, 87 s.

2,00 TL

848

KOCASAVAŞ, Yıldız: Türkçede Şahıs Zamirleri: Ankara 2004, 582 s.

20,00 TL

849

EMRE, Ahmet Cevat: Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv: Hazırlayanlar: Gülden SAĞOL - Erdal ŞAHİN - Nurgül YILDIZ, Ankara 2004.

14,00 TL

851

TURGUNBAYEV, Caştegin: Kırgız Türkçesinde Sıfat-Fiil Ekleri: Ankara 2004, 423 s.

13,00 TL

852

ORKUN, Hüseyin Namık: Türk Sözünün Aslı: Ankara 2018, 3. Baskı, 36 s.

4,00 TL

853

TÜRK DİL KURUMU: Zeynep KORKMAZ Armağanı: Ankara 2004, 506 s.

14,00 TL

854

Karahanlı Türkçesinde İlk Kur’an Tercümesi: Hazırlayan: Aysu ATA: Ankara 2013, 2. Baskı, 964 s.

100,00 TL

855

TÜRK DİL KURUMU: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I – II: Ankara 2004, 3385 s.

16,00 TL

855/III

TÜRK DİL KURUMU: V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri III (20-26 Eylül 2004): Ankara 2009.

5,00 TL

856

TÜRK DİL KURUMU: IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri: Ankara 2007, 3174 s.

25,00 TL

857

TÜRK DİL KURUMU: Okullar İçin Türkçe Sözlük: Ankara 2017, Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş baskı, 734 s.

10,00 TL

858

TÜRK DİL KURUMU: İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu: Ankara 2016, 6. Baskı, 236 s.

4,00 TL

860

İBRAHİM CUDİ EFENDİ: Lügat-i Cûdî: Hazırlayanlar: İsmail PARLATIR - Belgin AKSU - Nicolai TUFAR, Ankara 2006, 767 s.

12,00 TL

861

YILDIRIM, Faruk: Adana ve Osmaniye İlleri Ağızları: Ankara 2006, 872 s.

50,00 TL

863

TAN, Nail: Atatürk ve Türk Dil Kurumu: Ankara 2011, 174 s.

28,00 TL

864

SİNANOĞLU, Oktay: Açıklamalı Fizik, Kimya, Matematik Ana Terimleri Sözlüğü: Ankara 2007, 294 s.

6,00 TL

866

ZÜLFİKAR, Hamza: Terim Sözlükleri ve Çalışmaları ile İlgili Bibliyografya: Ankara 2006, 132 s.

16,00 TL

867

SADIK, Mehmet: Üssi-İ Lisân-ı Türkî: Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Ali ILGIN, Ankara 2006, 91 s.

10,00 TL

869

KÖPRÜLÜZÂDE, Mehmet Fuat - Süleyman SAİP: Türk Dilinin Sarf ve Nahvi: Hazırlayan: M. Metin KARAÖRS, Ankara 2006, 60 s.

4,00 TL

870

HOCAYEV, Halid Said: Yeni Elifba Yollarında Eski Hatıra Ve Duygularım: Hazırlayanlar: Ufuk Deniz AŞÇI - Mustafa TOKER, Ankara2006, 142 s.

13,00 TL

872

SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞAİlm-i Sarf-ı Türkî: Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Dilek YÜCEL, Ankara 2018, 2. Baskı, 58 s.

10,00 TL

873

ZENGİN, Dursun: Almancaya Çevrilen Türk Masallarında Çeviri Sorunları: Ankara 2006, 222 s.

19,00 TL

876

YILMAZ, Emine: Narspi: Ankara 2006, 274 s.

17,00 TL

877

NEVÂÎ, 'Alişîr: Nevâdir’ş-Şebâb: Hazırlayan: M. Metin KARAÖRS,  Ankara 2016, 2. Baskı, 728 s.

24,00 TL

878

CAFER ÇELEBİ, Tâci-zade: Heves-nâme: Hazırlayan: Necati SUNGUR, Ankara 2006, 565 s.

31,00 TL

879

TÜRK DİL KURUMU: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I-Fiil- Basit Çekim: Ankara 2013, 2. Baskı, 802 s. 

26,00 TL

880

TÜRK DİL KURUMU: 46. Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı Bildirileri 22-27 Haziran 2003Altay Dünyasında Gündelik Hayat: Ankara 2007, 471 s.

14,00 TL

881

CAVALLI, Marino de:  Yaşlılığa Övgü Der Medh-i Pîrî: Çeviren: Murad BEG, Hazırlayan: Mehmet AYDIN, Ankara 2007, 197 s.

14,00 TL

882

İNAYET, Alimcan: Abdulhalûk Uygur ve Şiirleri: Ankara 2007, 213 s.

18,00 TL

883

AHMET CEVDET PAŞA: Tertîb-i Cedîd Kavâid-i Osmâniye: Hazırlayan: Esra KARABACAK, Ankara 2007, 161 s.

18,00 TL

884

Sadettin BULUÇ Makaleler: Hazırlayan: Zeynep KORKMAZ, Ankara 2007, 526 s.

30,00 TL

885

YÛSUF-I MEDDÂH: Varka ve Gülşah: Hazırlayan: Kâzım KÖKTEKİN, Ankara 2007, 543 s.

34,00 TL

886

KERKÜKLÜ ŞAİR NEVRÛZÎ: Yûsuf ile Züleyhâ: Hazırlayan: Çoban Hıdır ULUHAN, Ankara 2007, 944 s.

30,00 TL

892

TÜRK DİL KURUMU: Kuruluşundan Günümüze Türk Dil Kurumu (Nizamname, Tüzük, Yasa ve Yönetmelikler): Ankara 2007, 352 s.

16,00 TL

893

KORKMAZ, Zeynep: Türk Dili Üzerine Araştırmalar III: Ankara 2007, 894 s.

30,00 TL

894

AKMATALİYEV, Abdıldacan - Keneş KIRBAŞEV: Kırgız Destanları 3 Kocacaş Destanı: Aktaranlar: Fikret TÜRKMEN - Gülsine UZUN - Baki Bora HANÇA, Ankara 2007, 302 s.

12,00 TL

897

UYGUR, Ceyhun Vedat: Karakalpak Destanları Kırk Kız Destanı: Ankara 2007, 854 s.

24,00 TL

900

YOLDAŞOĞLU, Fazıl: Özbek Destanları 2 Melike Ayyar Destanı: Dilek YÜCEL, Ankara 2007, 391 s.

24,00 TL

903

BİN MURÂD, İshâk: Edviye-i Müfrede, Hazırlayanlar: Musatafa CANPOLAT - Zafer ÖNLER, Ankara 2016, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 277 s.

14,00 TL

905

ATATÜRK, Mustafa Kemal: Geometri: Ankara 20176. Baskı, 52 s.

10,00 TL

906

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (1953-2004) Sayısal Yoğun Diski: Ankara 2007.

8,00 TL

910

URMANÇI, Fatih: Tatar Destanları II: Aktanlar: Vedat KARTALCIK - Caner KERİMOĞLU, Ankara 2007, 447 s.

30,00 TL

912

ÇUDOYAKOV, A.İ.: Şor Destanı İncelemeleri: Çeviren: Caşteğin TURGUNBAYER: Ankara 2007, 205 s.

8,00 TL

913

SENGİRBAYEV, Murın Jırav: Kazak Destanları IV Kırım’ın Kırk Batırı: Aktaranlar: Fikret TÜRKMEN - Metin ARIKAN, Ankara 2007, 1048 s.

26,00 TL

914

JOHANSON, Lars: Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal EtkenlerÇeviren: Nurettin DEMİR, Ankara 2018, 3. Baskı, 199 s.

10,00 TL

917

NASKALİ, Emine Gürsoy - Viktor BUTANAYEV -  Almagül İSİNA -  Erdal ŞAHİN - Liaisan ŞAHİN - Aylin K: Hakasça -Türkçe Sözlük: Ankara 2007, 630 s.

26,00 TL

919

KARAAĞAÇ, Günay: Türkçe Verintiler Sözlüğü: Ankara 2008, 1031 s.

40,00 TL

920

SARI, Mustafa: Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi: Ankara 2014, 2. Baskı, 294 s.

12,00 TL

921

EREN, Hasan: Türk Dil Kurumundan Eski Anılar: Ankara 2008, 60 s.

8,00 TL

922

ZENGİN, Dursun:  Türkçe ve Almancada Sıfatlar Sıfatlara Yabancı Dil Öğretimi Yönünden Bir Yaklaşım: Ankara 2008, 173 s.

20,00 TL

923

BURAN, Ahmet - Nadir İLHAN: Elazığ Yöresi Söz Varlığı: Ankara 2008, 266 s.

16,00 TL

924

KATANOV, N.F.: Sibirya ve Doğu Türkistan’dan Mektuplar: Çeviren: Burçak OKKALI, Ankara 2008, 85 s.

12,00 TL

925

İSLÂMMu’înül-MürîdYayıma Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Mustafa ARGUNŞAH, Ankara 2018, 3. Baskı, 332 s.

16,00 TL

926

TÜRK DİL KURUMU: Onuncu Yılında Türkiye’de Genel Ağ (İnternet), İçerik, Terimler, Standartlar ve e-Türkçe: Ankara 2008, 40 s.

4,00 TL

928

İSLÂMMu’înül-MürîdYayıma Hazırlayanlar: Recep TOPARLI - Mustafa ARGUNŞAH, Ankara 2018, 3. Baskı, 332 s.

60,00 TL

929

AKALIN, Şükrü Halûk - Zeynel CEBECİ - Erdoğan BADA - Bülent MITIŞ - Levent ACAR - Ali TAN: Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu: Ankara 2013, 256 s.

10,00 TL

930

KAYA, Ceval: Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh Afza Hikâyesi: Ankara 2014, 2. Baskı, 216 s.

12,00 TL

931

TAŞLIOVA, Âşık Şeref: Halk Hikâyeleri: Yayıma Hazırlayanlar: Fikret TÜRKMEN - Nail TAN - M. Mete TAŞLIOVA, Ankara 2017, 3. Baskı, 603 s. 

24, 00 TL

932

EMET, Erkin: Doğu Türkistan Uygur Ağızları: Ankara 932, 2. Baskı, 519 s.

28,00 TL

933

CELEPOĞLU, Ayşegül: Türk Dil Kurumunun Kurucu Başkanı Samih Rifat Hayatı ve Eserleri: Ankara 2008, 343 s.

22,00 TL

934

ILGIN, Ali: Hakas Destanları II (Kara Kuzgun): Ankara 2008, 300 s.

28,00 TL

935

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni: Ankara 2008, 64 s.

4,00 TL

936

1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Tutanaklar (26 Şubat – 6 Mart 1926): Çeviren: Kâmil Veli NERİMANOĞLU, Aktaran: Mustafa ÖNER, Ankara 2008, 530 s.

40,00 TL

938/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2005/ 1: Ankara 2008, 215 s.

10,00 TL

938/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2005/ II: Ankara 2008, 136 s.

10,00 TL

940

İLERİ, Canan: Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları: Ankara 2008, 897 s.

60,00 TL.

941

ÖZTÜRK, Deniz: Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Fiiler: Ankara 2018, 2. Baskı, 1094 s.

50,00 TL.

942

ÜLKER, Çiğdem: Makedonlar İçin Türkçe: Ankara 2008, 402 s.

12,00 TL

943

AHANOV, Kaken: Dil Biliminin Esasları: Aktaran: Murat CERİTOĞLU, Ankara 2013, 464 s.

36,00 TL.

944

TÜRK DİL KURUMU: Azerbaycan Yurt Bilgisi: Ankara 2008, 1464 s.

50,00 TL.

945

AKALIN, Şükrü Halûk: Binyıl Önce Binyıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati’t-Türk: Ankara 2017, 2. Baskı, 160 s.

20,00 TL.

946

KARAÇALI, Ali: Maraşlı Âşık Behlül Ali: Ankara 2015, 2. Baskı, 232 s.

12,00 TL.

947

MAZIOĞLU, Hasibe: Eski Türk Edebiyatı Makaleleri: Ankara 2017, 3. Baskı, 668 s.

22,00 TL

948

GÜLENSOY, Tuncer - Ebulfez Kuluyev AMANOĞLU - Paki KÜÇÜKER: Nahçıvan Ağzı: Ankara 2009, 733 s.

50,00 TL.

951

ÇOBANZADE, Bekir: Kırım Tatar İlm-i Sarfı: Hazırlayan: Nariman SEYİTYAHYA, Ankara 2018, 2. Baskı, 133 s.

20,00 TL.

952

SAKENOV, Seyilbek - Pakizat AVESPAYEVA: Kazak Destanları 6: Aktaran: Oktay Selim KARACA, Ankara 2009, 395 s.

30,00 TL.

953

HATİBOĞLUBahrü’l-Hakâyık: Hazırlayan: Vahit TÜRK, Ankara 2018, 2. Baskı, 292 s.

14,00 TL.

954

TÜRK DİL KURUMU: Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü: Ankara 2017, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, 2404 s.

40,00 TL.

955

BİRAY, Nergis: Türkiye’deki Afgan Kazakları Ağzı: Ankara 2009, 499 s.

40,00 TL.

956

ADAMOVIĆ, Milan: Floransalı Filippo Argenti’nin Notlarına Göre(1533) 16. Yüzyıl Türkçesi: Çeviren: Aziz MERHAN, Ankara 2009, 271 s.

10,00 TL

957

BİN OSMAN KESKİN, Mustafa: Manzume-i Keskin: Hazırlayan: Atabey KILIÇ, Ankara 2009, 175 s.

16,00 TL.

958

ÖZTÜRK, Erol: Silifke ve Mut’taki Sarıkeçili ve Bahşiş Yörükleri Ağzı: Ankara 2009, 453 s.

40,00 TL.

960/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2006/ 1: Ankara 2009, 221 s. 

10,00 TL

960/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2006/ I1: Ankara 2009, 218 s. 

10,00 TL

961/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2007 / I: Ankara 2010, 218 s.

10,00 TL

961/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2007 / II: Ankara 2010, 191 s.

10.00 TL

962

TORUN, Yeter: Nurullah Ataç’ın Denemelerinde Devrik Yapılar: Ankara 2009, 228 s.

30,00 TL

963

ÖNER, Mustafa: Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2015, Gözden Geçirilmiş 2.Baskı, 603 s.

34,00 TL

964

TÜRK DİL KURUMU: Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü: Ankara 2009, 304 s.

18,00 TL

965

SOMER, Güler - Ahmet YAŞAR: Kimya Terimleri Sözlüğü: Ankara 2009, 477 s.

30,00 TL

966

REDHOUSE, James W.: Müntahabât-ı Lügât-ı Osmâniye: Recep TOPARLI - Betül Eyövge YILMAZ - Yaşar YILMAZ, Ankara  2009, 726 s.

50,00 TL

967

AKMATAKLİYEV, Abdıldacan - Aynura KADIRMABETOVA: Kırgız Destanları VII: Boston: Aktaran: Naciye YILDIZ, Ankara 2009, 515 s.

45,00 TL

968

ERSOY, Feyzi: Çuvaş Alp Hikâyeleri Ulip Halapisem: Ankara 2009, 183 s.

30,00 TL

969

TÜRKMEN, Fikret - Mustafa CEMİLOĞLU: Âşık Mevlüt İhsanî’den Derlenen Halk Hikâyeleri: Ankara 2009, 284 s.

10,00 TL

970

TÜRKMEN, Fikret - Mustafa CEMİLOĞLU: Âşık Şevki Halıcı’dan Derlenen Halk Hikâyeleri: Ankara 2009, 892 s..

50,00 TL

971

İBN-İ NASUH PAŞA: Pârs-nâme: Hazırlayan: Mehdi ERGÜZEL, Ankara 2009, 328 s.

26,00 TL

974

FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ: Süleymannâme-i Kebîr: Hazırlayan: M. Atâ ÇATIKKAŞ, Ankara 2009, 480 s.

36,00 TL

975

AHTERÎ MUSTAFA EFENDİAhterî-yi Kebir: Hazırlayanlar: Ahmet KIRKKILIÇ, Yusuf SANCAK, Ankara, 2017, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 1738 s

50,00 TL

976

ZEMAHŞERÎ: Mukaddimetü’l-Edeb: Hazırlayan: N. N. POPPE, Çeviren: Mustafa S. KAÇALİN, Ankara 2017, 2. Baskı, 214 s.

16,00 TL

977

ZEKİ, Bedros: Türkçeden Ermeniceye Mükemmel Lügat: Ankara 2009, 968 s.

24,00 TL

978

ZEKİ, Bedros: Ermeniceden Türkçeye Mükemmel Lügat: Ankara 2009, 876 s.

22,00 TL

979

Türk Amacı: Editör: Ahmet CAFEROĞLU, Ankara 2018, 2. Baskı, 388 s. 

30,00 TL

980

TÜRK DİL KURUMUUluslararsı Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri (28-30 Mayıs 2008) Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi: Ankara 2009, 854 s.

30,00 TL

981

ŞİRVANLI MAHMUD: Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi: Hazırlayan: Abdurrahman ÖZKAN, Ankara  2009, 818 s.

50,00 TL

983

Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi: Hazırlayan: Mehdi ERGÜZEL, Ankara 2009, 382 s.

30,00 TL

984

T, İbrahim: Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı: Ankara 2015, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 281 s.

30,00 TL

985

MİRZAYEV, Töre: Özbek Destanları I Erali ve Şirali: Hazırlayan: Selami FEDAKAR, 2009, 594 s.

40,00 TL

986

Şemseddin Sami ve Nev-Usûl Sarf-ı Türkî: Hazırlayan: Furkan HAMİT, Ankara 2018, 2. Baskı, 153 s.

20,00 TL

987

ÇONGUR, Rıdvan: Türk Dil Kurumu Anıları: Ankara 2009, 158 s.

20,00 TL

988

YILMAZ, Özlem Deniz: Türkiye Türkçesinde Eylemsi: Ankara 2009, 202 s.

20,00 TL

989

TÜRK DİL KURUMU: Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri (25-30 Mart 2008 Şanlıurfa): Ankara 2009, 883 s.

40,00 TL

990

AY, Özgür: Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi: Ankara 2009, 901 s.

70,00 TL

991

TAVKUL, Ufuk: Kafkasya’da Kültürel Etkileşim: Ankara 2018, 2. Baskı, 143 s.

20,00 TL

992

MUALLİM NÂCÎ: Lügat-i Nâcî: Hazırlayan: Ahmet KARTAL, Ankara 2009, 970 s.

40,00 TL

993

CHOI, Han-Woo: Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi: Ankara 2010, 326 s.

36,00 TL

994

ALİMANOV, Kadırkul: Kırgız Destanları 8 Kız Darıyka: Hazırlayanlar: Gülbara OROZOVA - Abdıldacan AKMATALİYEV,  Aktaran: Ferah TÜRKER, Ankara 2010, 129 s.

14,00 TL

995

TÜRK DİL KURUMU: Mühendislik Terimleri Bilgi Şöleni: Ankara 2010, 78 s.

10.00 TL

996

ÖZ, Yusuf: Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler: Ankara 2010, 360 s.

20.00 TL

997

KORGONBEKOV, Bolat: Kazak Destanları 5 Şora Batır: Aktaran: İsmail Turan KALLİMCİ, Ankara 2010, 209 s.

24.00 TL

998

ALPISBAYEVA, Karasaş - Seyilbek SAKENOV - Jakan DÜYSENGÜL: Kazak Destanları 7: Aktaran: Bülent BAYRAM, Ankara 2010, 209 s.

28.00 TL

999

AKMATALİYEV, A.  - A. KADIRMAMBETOVA - S. ZAKİROV: Kırgız Destanları IX Er Soltonoy: Aktaran: İsmail Turan KALLİMCİ, Ankara 2010, 228 s.

30.00 TL

1001

ŞEMSEDDİN SAMİ: Kamus-ı Türki: Hazırlayan: Paşa YAVUZARSLAN, Ankara 2015, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 1626 s.

60,00 TL

1002

AKALIN, Şükrü Halûk: Тысячу Лет Назад Тысячу Лет Спустя Махмуд Кашгари И Диван Лугат Ат-Тюрк: Rusçaya Çeviren: Caştegin TURGUNBAYER, Ankara 2010, 160 s.

45,00 TL

1003/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2008 / I: Ankara 2010, 134 s.

10,00 TL

1003/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2008 / II: Ankara 2010, 149 s.

10,00 TL

1004/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2009 / I: Ankara 2010, 126 s.

10,00 TL

1004/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2009 / II: Ankara 2011, 133 s.

10,00 TL

1005/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar 2007: Ankara 2011, 117 s.

10,00 TL

1005/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Güz 2007: Ankara 2011, 151 s.

10,00 TL

1006/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar 2008: Ankara 2011, 145 s.

10,00 TL

1006/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Güz 2008: Ankara 2011, 126 s.

10,00 TL

1007

AKALIN, Şükrü Halûk: One Thousand Years Ago One Thousand Years Later Mahmud Kashgarî and Dıwan Lugat At-Turk: İngilizceye Çeviren: S. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU, Ankara 2010, 160 s.

27,00 TL

1008

BERTA, Árpád: Sözlerimi İyi Dinleyin… Türk ve Uygur Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını: Çeviren: Emine YILMAZ, Ankara 2010, 370 s.

43,00 TL

1009

TAN, Ali: Kırgız Türkçesinde Tasvir Fiilleri: Ankara 2010, 190 s.

22,00 TL

1010

ARISOY, İbrahim: Gürcüce-Türkçe Sözlük: Ankara 2010, 504 s.

50,00 TL

1011

GANİYEV, Fuat A.: Tatarcada Birleşik Kelime Teşekkülü: Çeviren: Caşteğin TURGUNBAYER, Ankara 2010, 154 s.

40,00 TL

1012

CEBECİ, İsa: Örneklerle Deliorman Türk Ağzı Sözlüğü: Ankara 2010, 318 s.

50,00 TL

1013

EREN, Hasan: Yer Adlarımızın Dili: Ankara 2010, 99 s.

16,00 TL

1014

EREN, Hasan: Sırça Köşkte: Ankara 2010, 288 s.

26,00 TL

1015

Gagavuz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni: Yayıma Hazırlayanlar: Mustafa ARGUNŞAH - Âdem TERZİ - Abdullah DURKUN, Ankara 2010, 252 s.

25,00 TL

1018

AKALIN, Şükrü Halûk: Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi: Ankara 2013, 96 s.

10,00 TL

1019

TÜRK DİL KURUMU: Güzel Türkçe Bulmacalar: Ankara 2018, 3. Baskı, 296 s. 

20,00 TL

1021

KARTALLIOĞLU, Yavuz: Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni: Ankara 2011, 586 s.

54,00 TL

1022

TÜRKMEN, Fikret - Metin ARIKAN: Kazak Destanları VIII: Alpamıs Batır ve Kambar Batır: Ankara 2011, 229 s.

16,00 TL

1023

TAVKUL, Ufuk: Nartlar Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan Kahramanları: Ankara 2011, 303 s.

20,00 TL

1024

MİRZAYEV, Töre - Cabbar AŞANKUL: Özbek Destanları 4 Huşkeldi ve Belagerdan: Çeviren: Rıdvan ÖZTÜRK, Ankara 2011, 491 s.

25,00 TL

1025

MEHMET, Abdulhakim: Uygur Halk Destanları III: Ankara 2011, 477 s.

52,00 TL

1026

JİRMUNSKİY, V. M.: Türk Kahramanlık Destanları (I.-II. Bölüm): Çevirenler: Mehmet İSMAİL - Hülya Arslan EROL, Ankara 2011, 376 s.

30,00 TL

1027

NİYĀZİ: Nevâyî’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar: Hazırlayan: Mustafa S. KAÇALİN, Ankara 2011, 1476 s.

80,00 TL

1028

AKALIN, Şükrü Haluk: Kâşgarlı Mahmud et Son Dîvânü Lugati’t-Türk: Fransızcaya Çeviren: Zeynep Oral ALP,  Ankara 2011, 160 s.

20,00 TL

1029

Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan: Yayıma Hazırlayanlar: İ. Çetin DERDİYOK - Muna YÜCEOL ÖZEZEN, Ankara 2011, 231 s.

18,00 TL

1030

SADIKOV, Taspolat - Bakıt SARSEMBAYEV: Manas Destanı Kırgızca-Türkçe Büyük Dizin: Ankara 2011, 1647 s.

70,00 TL

1031

ÖZKAN, Bülent: Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilik: Ankara 2011, 488 s.

20,00 TL

1032

PEKACAR, Çetin: Kumuk Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2011, 409 s.

24,00 TL

1033

SEREBRENNİKOV, B. A. - N. Z. GADJİEVA: Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı-Tarihî Grameri: Çevirenler: Tevfik HACIYEV - Mustafa ÖNER, Ankara 2018, 2. Baskı, 255 s.

12,00 TL

1034/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar 2009: Ankara 2011, 128 s.

10,00 TL

1034/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Güz 2009: Ankara 2011, 98 s.

10,00 TL

1035/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi / Bahar 2010: Ankara 2011, 94 s.

10,00 TL

1035/ II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2010: Ankara 2012, 180 s.

10,00 TL

1036

TULUM, Mertol: 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı: Ankara 2011, 1972 s.

82,00 TL

1037

TÜRK DİL KURUMU: İktisat Terimleri Sözlüğü: Ankara 2011, 648 s.  

36,00 TL

1038

ÖZKAN, Nevin - Raniero SPEELMAN - Mustafa ÇİÇEKLER, Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin Pietro Della Valle’nin Çalışma Defteri: Ankara 2011, 272 s. 

50,00 TL

1039

BAZIN, Louis: Eski Türk Dünyasında Kronoloji Yöntemleri: Çeviren: Vedat KÖKEN, Ankara 2011, 569 s.

54,00 TL

1041

ÖZÖZEN, Muna YÜCEOL: Hilyetü’r-Rical ve Söz Varlığı: Ankara 2011, 326 s. 

30,00 TL

1040

CİN, Ali: Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi Ali’nin Kıssa-yı Yûsuf’u: Ankara 2011, 780 s.

76,00 TL

1042

TÜRK DİL KURUMU: I. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni Sempozyumu Bildirileri (20-21 Kasım 2008): Yayıma Hazırlayan: Abdurrahman GÜZEL, Ankara 2011, 780 s.

40,00 TL

1043

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eserleri Kutadgu Bilig Bildirileri (26-27 Ekim 2009): Yayıma Hazırlayan: Musa DUMAN, Ankara 2011, 658 S.

34,00 TL

1044

ORBA, Han: Hakas Destanları 3: Hazırlayan: Erhan AKTAŞ, Ankara 2011, 254 s. 

22,00 TL

1045

BİLGEGİL, Zöhre:  M. Kaya BİLGEGİL Hayatı ve Eserleri: Ankara 2012, 96 s.

24,00 TL

1046

EGİMBAEVA, Suale: Kırgız Destanları X Güldana-Askazan Batır: Çeviren: Zekeriya KARADAVUT, Ankara 2012, 128 s. 

16,00 TL

1047

ERASLAN, Kemal: Eski Uygur Türkçesi Grameri: Ankara 2012, 664 s.

30,00 TL

1048

HAZAİ, György: Türkiye Türkçesinin Dünü ve Bugünü-Türk Dili Araştırmalarına Kısa Bir Giriş:  Çeviren: Tevfik TURAN, Ankara 2012, 219 s.

30,00 TL

1049

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2011 (Abdullah Tukay Özel Sayısı): Ankara 2012, 273 s.

10,00 TL

1051

AYAZLI, Özlem: Altun Yaruk Sudur VI. Kitap Karşılaştırmalı Metin Yayını: Ankara 2012, 506 s.

26,00 TL

1052

YUNUSOĞLU, Mağfiret Kemal: Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü: Ankara 2012, 195 s

20,00 TL

1053

EŞREF, Ahmet Bahtiyar - Celal SOYDAN: Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu Sözlük, Ankara 2012, 492 s.

40,00 TL

1054

Sirâcü’l-Kulûb ♦Gönüllerin Işığı♦: Hazırlayan: Yakup KARASOY, Ankara  2013, 185 s.

10,00 TL

1055

AHMET MİDHAT EFENDİ: Ahmet Metin ve Şirzat: Hazırlayanlar: Fazıl GÖKÇEK - Özlem NEMUTLU, Ankara 2013, 743 s.

36,00 TL

1056

YÜCE, N. And: Açıklamalı İngilizce Türkçe Otomotiv ve Hafif Araç Terimleri Sözlüğü: Ankara 2013, 1188 s.

80.00 TL

1057

Kısas-ı Enbiya: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR - Murat KÜÇÜK, Ankara 2013, 1296 s.

90,00 TL

1058

DEMİR, Nurettin: Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi: Ankara 2013, 168 s

18,00 TL

1059

TEKİN, Talat: Irk Bitig: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR, Ankara 2017, 2. Baskı, 129 s.

6,00 TL

1060

TEKİN, Talat: Makaleler I Altayistik: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR, Ankara 2013, 320 s. 

28,00 TL

1061

TEKİN, Talat: Makaleler II Tarihî Türk Yazı Dilleri: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR, Ankara 2013, 608 s. 

50,00 TL

1062

TEKİN, Talat: Makaleler III Çağdaş Türk Dilleri: Yayıma Hazırlayanlar: Emine YILMAZ - Nurettin DEMİR, Ankara 2013, 500 s.

38,00 TL

1063

Edhem Rahimoğlu Tenişev Doğumunun 90. Yılına Armağan: Yayıma Hazırlayanlar: Kamil Veli NERİMANOĞLU - Minara ALİYEVA, Ankara 2013, 208 s.

16,00 TL

1064

MANKALYALI, Mehmet Ziya: Rumence-Türkçe Sözlük: Ankara 2013, 1444 s.

90.00 TL

1065

KORKMAZ, Zeynep: Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi: Ankara 2013, 229 s. 

12,00 TL

1066

KARAAĞAÇ, Günay: Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü: Ankara 2013, 936 s.

70.00 TL

1067

TÜRK DİL KURUMU: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri: Ankara 2013, 11122 s.

140.00 TL

1068

ERGUN, Metin: Yakut Destan Geleneği ve Er Sogotoh: Ankara 2013, 861 s.

74.00 TL

1069/ I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2012: Ankara 2013, 138 s.

10,00 TL

1070

AKMATALİEV, Abdıldacan - Murat MUKASOV: Kırgız Destanları 13 Canış Bayış: Aktaran: Mehmet AÇA, Ankara 2013, 152 s.

12,00 TL

1071

AKİYEV, Kalık: Kırgız Destanları 11 Kurmanbek: Hazırlayan: Murat MUKASOV, Aktaran: Ulanbek ALİMOV, Ankara 2013, 148 s.

10,00 TL

1072

URMAMBETOV, Oruzbey: Kırgız Destanları 12 Seyitbek: Anlatan: Murat MUKASOV, Aktaran: Ulanbek ALİMOV, Ankara 2013, 140 s.

12,00 TL

1073

AVESPAYEVA, Pakizat - Toktar ELBEKOV: Kazak Destanları 9: Aktaran: Hatice Emel ŞİRİN, Ankara 2013, 133 s.

12,00 TL

1074

Hakas Destanları 4 Altın Taycı: Hazırlayan: Gülsüm Killi YILMAZ, Ankara 2013, 270 s.

16,00 TL

1075

ÂŞIK YEDULLAH: İran Azerbaycanı Âşık Destanları 1 Şikarî Destanı: Hazırlayan: Nabi KOBOTARİAN, Ankara 2013, 415 s.

30,00 TL

1076

AKAR, Ali: Muğla ve Yöresi Ağızları: Ankara 2013, 480 s.

26,00 TL

1077

PİLTEN, Şahru: Türk Dilinde Izdırap Söz Bilgisi Bir Eş Anlamlılık İncelemesi: Ankara 2013, 372 s.

26,00 TL

1078

KARAHAN, Akartürk: Dīvānu Luġāti’t-Türk’e göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi: Ankara 2013, 657 s.

50,00 TL

1079

HEKİM BEREKET: Tuhfe-i Mübārizi: Hazırlayan: Binnur Erdağı DOĞUER, Ankara 2013, 486 s.

24,00 TL

1080

MANASTIRLI MEHMET RIFAT: Mükemmel Osmanlı Sarfı: Hazırlayan: Ferhat TAMKOÇ, Ankara 2013, 216 s.

12,00 TL

1081

TÜRK DİL KURUMU: Kafkaslarda Türk Dili ve Kültürünün Etkileri (5-6 Mart 2009): Ankara 2013, 232 s.

12,00 TL

1082

Uygur Halk Destanları 2: Hazırlayan: Alimcan İNAYET, Ankara 2013, 188 s.

20,00 TL

1083

GANİYEV, Fuat: Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı: Aktaran: Murat ÖZŞAHİN, Ankara 2013, 279 s.

38,00 TL

1084

Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur’dan “Aç Bars” Hikâyesi: Hazırlayan: Zemire GULCALI, Ankara 2013,  Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 451 s.

20,00 TL

1085

CUMAKUNOVA, Gülzura:  Bübüyna ORUZBAYEVA Armağanı: Ankara 2013, 208 s.

18,00TL

1086

KINIKOĞLU, Nihat G.: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Terimleri Sözlüğü: Ankara 2013, 724 s.

50,00 TL

1087

KAHRAMAN, Seyit Ali: Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem: Ankara 2013, 252 s.

34,00TL

1088

ALİYEVA, Minara: Lobnor Ağzı: Ankara 2013, 491 s.

44,00 TL

1089

YALÇIN, Süleyman Kaan: Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler: Ankara 2013, 384 s.

22,00 TL

1090

el-HALÎMÎ, Lütfullah b. Ebu Yusuf: Lügat-i Halîmî: Hazırlayan: Adem UZUN, Ankara 2013, 740 s.

50,00 TL

1091

GÖKÇEK, Fazıl: Bir Medeniyetin Şairi Mehmet Âkif,  Ankara 2013, 140 s. 

26,00 TL

1092

YÛSUF EMİRÎ: Dehnâme: Hazırlayan: Kâzım KÖKTEKİN, Ankara 2013, 278 s.

14,00 TL

1093

KÚNOS, Ignácz: Kazan Tatar Mânileri: Yayımlayan: Zsuzsa KAKUK, Çeviren: Mustafa S. KAÇALİN, Ankara 2013, 140 s.

6,00 TL

1094

KIDAMBI, Sithalakshmi - Korhan KAYA, Hindī-Türkçe Sözlük: Ankara 2013, 328 s.

30,00TL

1095

AYDIN, Nafiz: Büyük Sümerce Sözlük: Ankara 2013, 1437 s.

70,00 TL

1096

GÖÇGÜN, Önder: Nihad Sami BANARLI: Ankara 2014, 125 s.

6,00 TL

1097

GÜLENSOY, Tuncer: Ahmet TEMİR: Ankara 2014, 63 s.

4,00 TL

1098

HUYUGÜZEL, Ömer Faruk: Necip TÜRKÇÜ: Ankara 2014, 163 s.

10,00 TL

1099

DOĞAN, Âbide: Aka GÜNDÜZ: Ankara 2014, 140 s.

10,00 TL

1100

KARADEMİR, Fevzi - Nezir GÜMÜŞ - Ziver İLHAN - Ahmet KORKUT: Kürtçe-Türkçe/ Türkçe-Kürtçe Sözlük: Ankara 2014, 636 s.

12,00 TL

1101

AKTAŞ, Şerif: Refik Halit KARAY: Ankara 2014, 176 s.

12,00 TL

1102

AKTAŞ, Şerif: Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU: Ankara 2014, 157 s.

12,00 TL

1103

DOĞAN, İsmail - Nesrin GÜLLÜDAĞ: Nogay Destanları: Ankara 2014, 262 s.

12,00 TL

1104

ARÇIN, Salih Mehmet: Tuva Destanları 2: Haan-Tögüldür: Ankara 2014, 144 s.

12,00 TL

1105

TÜRK DİL KURUMU: Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri: Ankara 2014, 218 s.

6,00 TL

1106

TÜRK DİL KURUMU: Bahtiyar Vahapzade Anısına 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu: Ankara 2014, 256 s.

6,00 TL

1107

POLAT, Nâzım Hikmet: Şair Ömer Seyfettin Bütün Şiirleriyle: Ankara 2014,248 s.

8,00 TL

1108

ÖZGEN, Nurcan: Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kırgız Edebiyatı Tarihi: Ankara 2014, 508 s.

26,00 TL

1109

BACANLI, Eyüp: Kılınış Kategorisi ve Altaycada Kılınış Belirleyicisi Olarak Art Fiiller: Ankara 2014, 264 s.

34,00 TL

1110

OROZOBAEV, Mayrambek: Kırgızcadaki İslam Öncesi Geleneksel İnanç ve İnanışlarla İlgili Söz Varlığı: Ankara 2014, 252 s.

28,00 TL

1111

NÉMETH, Gyula: Folklorik ve Dinî Metinler Üzerinde Vidin Türkleri Ağız Araştırmaları: Çeviren: Abdurrahman GÜZEL, Ankara 2014, 334 s.

14,00 TL

1112

ERSOY, Habibe Yazıcı: Başkurt Türkçesinde Kip: Ankara 2014, 486 s.

54,00 TL

1113

HİSAMOV, Nurmuhammet: Kul Ali ve Türkçe Yusufnâme: Aktaranlar: Paşa YAVUZARSLAN - Bülent BAYRAM, Ankara 2014, 178 s.

32,00 TL

1114

TEMUR, Nezir: Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Kırgız Sınçıları: Ankara 2014, 108 s.

4,00 TL

1115

MEHMET, Gülsün: Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi: Ankara 2014, 286 s.

28,00 TL

1116

ÖZDEMİR, Hakan: Cumhuriyet Tarihi Boyunca Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler: Ankara 2014, 374 s.

16,00 TL

1117

ÖZMEN, Mehmet: Türkçede –Ken Zarf Fiili: Ankara 2014, 76 s.

6,00 TL

1118

Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü: Yayın yönetmenleri: Cahit KALKAN - Cengiz YAKINCI, Ankara 2014, 798 s.

40,00 TL

1119

EHMETYANOV, Rifkat - Rafael MÖHEMMETDİNOV - Fenüze NURİEVA - Fuat GANİEV: Türkçe-Tatarca Sözlük: Aktaran: Mustafa ÖNER: Ankara 2014, 358 s.

28,00 TL

1120

KÂŞGARLI MAHMUD: Dîvânu Lugâti’t-Türk: Hazırlayanlar: Ahmet B. ERCİLASUN - Ziyat AKKOYUNLU, Ankara 2018, 3. Baskı, CXIX+995 s.

60,00 TL

1121

TÜRK DİL KURUMU: İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü: Ankara 2014, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 1032 s.

40,00 TL

1122

ÐINÐIĆ, Marija: Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük: Ankara 2014, 1527 s.

70,00 TL

1123

GÜNGÖRMÜŞ, Naciye: Macarca-Türkçe Deyimler Sözlüğü: Ankara 2014, 335 s.

22,00 TL

1124

SHAW, Robert Barkley: Kâşgar ve Yarkend Ağzı Sözlüğü: Çeviren ve Yayıma Hazırlayan: Fikret YILDIRIM, Ankara 2014, 453 s.

22,00 TL

1125

KOCK, Paul de: Kamere Âşık: Çeviren: Ahmed Midhat Efendi, Hazırlayan: Nasrullah ÖZSOY, Ankara 2014, 1046 s.

40,00 TL

1126

Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kur’an Tercümesi: Hazırlayan: Murat KÜÇÜK, Ankara 2014, 792 s.

40,00 TL

1127

ÖZBAY, Betül: Huastuanift-Manihaist Uygurların Tövbe Duası: Ankara 2014, 256 s.

14,00 TL

1128

KERİMOĞLU, Caner: Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi: Ankara 2014, 299 s.

20,00 TL

1129

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni Bildirileri (7-9 Ekim 2010): Ankara 2014, 451 s.

18,00 TL

1130

SULEYMANOV, Ahmet - Gaynislam İBRAHİMOV - Metin ERGUN: Başkurt Destanları-I, Mitolojik Destanlar: Türkiye Türkçesine ve Latin Harflerine Aktaranlar: Metin ERGUN - Gaynislam İBRAHİMOV - Feride AETBAEVA - Mehmet Yasin KAYA, Ankara 2014,  395 s.

22,00 TL

1131

SULEYMANOV, Ahmet - Gaynislam İBRAHİMOV - Metin ERGUN: Başkurt Destanları-II, Sosyal Hayatı Anlatan Destanlar: Türkiye Türkçesine ve Latin Harflerine Aktaranlar: Metin ERGUN - Gaynislam İBRAHİMOV - Feride AETBAEVA - Mehmet Yasin KAYA, Ankara 2014, 671 s.

40,00 TL

1132

SULEYMANOV, Ahmet - Gaynislam İBRAHİMOV - Metin ERGUN: Başkurt Destanları-III, Beyler Hanlar Zamanını Anlatan Destanlar: Türkiye Türkçesine ve Latin Harflerine Aktaranlar: Metin ERGUN - Gaynislam İBRAHİMOV - Feride AETBAEVA - Mehmet Yasin KAYA, Ankara 2014, 579 s.

32,00 TL

1133

SULEYMANOV, Ahmet - Gaynislam İBRAHİMOV - Metin ERGUN: Başkurt Destanları-IV, Kahramanlar Hakkında Destanlar • Ozanlar: Türkiye Türkçesine ve Latin Harflerine Aktaranlar: Metin ERGUN - Gaynislam İBRAHİMOV - Feride AETBAEVA - Mehmet Yasin KAYA, Ankara 2014, 281 s

18,00 TL

1135

ATAN, Murat - Şenol ALTAN, Açıklamalı Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlüğü: Ankara 2015, 105 s. 

40,00 TL

1136

VUṢŪLÎ: Dîvân (İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin): Hazırlayan: Hakan T, Ankara 2015, 319 s.

28,00 TL

1137

RADLOFF, W.: Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler: Yayıma Hazırlayan: Tülay ÇULHA, Ankara 2015, 899 s.

32,00 TL

1138

RADLOFF, W.: Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler: Yayıma Hazırlayanlar: Tülay ÇULHA - Muvaffak DURANLI, Ankara 2015, 351 s.

16,00 TL

1139

KARAVELİOĞLU, Murat A.: Mecmū‘a-i Ḳaṣā’id-i Türkiye: Ankara 2015, 1200 s.

40,00 TL

1140

BALCI, Mustafa: Osman TÜRKAY’ın Kelime Dünyası: Ankara 2015, 227 s. 

18,00 TL

1141

T, İbrahim: Süheyl ü Nev-Bahār’da Eskicil Ögeler: Ankara 2015, 131 s.

16,00 TL

1142/II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2017/ Kış: Ankara 

10,00 TL

1143

JUMADİLOVA, Meyramgül - Karasaş ALPISBAYEVA - Rafat ABDIGULIP - Pakizat AVESPAYEVA: Kazak Destanları 10: Aktaran: Ekrem AYAN, Ankara 2015, 303 s.

14,00 TL

1144

RÓNA - TAS, Andrās: Gyula Németh: Çeviren: İsmail DOĞAN, Ankara 2015, 59 s.

4,00 TL

1145

EMÎR NİẒĀMU’D-DÎN cAŞER-İ NEVĀYÎ:Seb a-yi Seyyār: Hazırlayan: Güzin TURAL, Ankara 2015, 433 s.

16,00 TL

1146

FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ: Şatranç-nâme-i Kebîr: Hazırlayan: M. Atâ ÇATIKKAŞ, Ankara 2015, 730 s.

20,00 TL

1148

PARIGI, Bernardo da: Söz Kitabı Türkçe-İtalyanca Sözlük: Hazırlayan: Yavuz KARTALLIOĞLU, Ankara 2015, 1289 s.

60,00 TL

1149

ILGIN, Ali: Tarihî Karşılaştırmalı Tofa (Karagas) Türkçesi: Ankara 2015, 296 s.

50,00 TL

1150

KORKMAZ, Zeynep: Türk Dili Üzerine Araştırmalar IV: Ankara 2015, 529 s. 

40.00 TL

1151

AKERSON, Fatma Erkman - S. N. Şeyda OZİL: Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler: Ankara 2015, 281 s.

24.00 TL

1152

er-RÛSÂFÎ, Ma’rûf: Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye: Çeviren: Musa YILDIZ, Ankara 2015, 124 s.

18.00 TL

1153

GÖÇGÜN, Önder: Yahya Kemal BEYATLI: Ankara 2015, 111 s. 

18.00 TL

1154

YARDIMCI, Mehmet: Cahit KÜLEBİ: Ankara 2015, 80 s. 

12.00 TL

1155

ZÜLFİKAR, Hamza: Söz Varlığı, Yazım ve Anlatım Açısından Türkçedeki Gelişmeler: Ankara 2018, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, 562 s.

30.00 TL

1156

DİLEK, Figen Güner: Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları: Ankara 2015, 548 s.

36.00 TL

1157

CARNOY, Henry - Jean NICOLAIDЀS: İstanbul Folkloru: Çeviren: Suna Timur AĞILDERE, Ankara 2015, 165 s.

18.00 TL

1158

Kırım Karaycasının Katık Mecuması (Metin-Sözlük-Dizin): Hazırlayan: Tülay ÇULHA, Ankara 2015,  600 s.

26.00 TL

1159

BAYHAN, Şakir: Boşnakça-Türkçe Sözlük: Ankara 2015, 1600 s.

80,00 TL

1160

TÜRK DİL KURUMU: Hemşirelik Terimleri Sözlüğü: Ankara 2015, 967 s.

40,00 TL

1161

TÜRK DİL KURUMU: Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü: Ankara 2015, 1639 s 

40,00 TL

1162

Nİ’METULLÂH AHMEDLügat-i Ni’metu’llâh: Hazırlayan: Adnan İNCE, Ankara 2015, 1001 s. 

70,00 TL

1163

YUSUF HAS HACİBKutadgu Bilig (Viyana, Fergana, Kahire Nüshaları): Ankara 2015, 576 s.

184,00 TL

1164

BİLGİN, A. Azmi: Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri: Ankara 2016, 295 s. 

24,00 TL

1165

GÜLSEVİN, Selma: Karay Türklerinin Dili: Ankara 2016, 534 s. 

44,00 TL

1166/ 1-2

Dede Korkut Dresden Nüshası– Giriş, Notlar, Metin, Dizin: Hazırlayan: Sadettin ÖZÇELİK, Ankara 2016, 2 cilt, 1927 s. 

130,00 TL

1167

SARIBAŞ, Metin: Ormancılık Terimleri Sözlüğü: Ankara 2016, 676 s. 

70,00 TL

1168

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞIKriminal Terimleri Sözlüğü: Ankara 2016, 161 s. 

26,00 TL

1169

EBÛ’L-GÂZÎ BAHÂDIR HANŞecere-yi Terâkime: Hazırlayan: Zühal ÖLMEZ, Ankara 2016, 76 s. 

30,00 TL

1169/ 1

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2012: Ankara 2013, 138 s.

10,00 TL

1170

REDHOUSE, William James: Müntahabât-ı Lügât-i Osmâniye: Ankara 2016,  749 s. 

70,00 TL

1171

el-ʿUBEYDİLĪ, Ebūl-Fażl Cemālü’d-dīn Aḥmed b. Muḥammed b. Mühennā el-Ḥillī el-Ḥüseyni: Ḥilyetü’l-İnsān ve Ḥalbetü’l-Lisān, Ankara 2016, 388 s.

30,00 TL

1172

Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildirileri (5-6 Kasım 2012): Yayıma Hazırlayanlar: Fikret TURAN – Türkan ALVAN – Betül NİZAM – Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU – Feyzi ÇİMEN – Şerif ESKİN, Ankara 2016, 234 s. 

12,00 TL

1173

BİN VEŞMGÎR, Keykâvus Bin İskender : Ḳâbûs-nâme (Giriş-Notlar-Metin-Sözlük-Dizin-Tıpkıbasım): Tercüme Eden: ŞEYHOĞLU Sadru’d-dîn Mustafâ, Hazırlayan: Enfel DOĞAN, Ankara 2016, 457s. 

36,00 TL

1174

MAʿZUN: Şiirler (Kaşkay Türkçesi), Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım: Hazırlayanlar: Muhittin ÇELİK - Gökçen DURUKOĞLU, Ankara 2016, 466 s. 

30,00 TL

1175

YUNUSOĞLU, Mağfiret Kemal: Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar: Ankara 2016, 284 s. 

46,00 TL

1176

ERZURUMLU DARİR: Yüz Hadis Yüz Hikâye, Türk Dilinde Art Zamanlı Değişmeler: Hazırlayan: Mustafa SARI, Ankara 2016, 692 s. 

54,00 TL

1177

ŞÇERBAK,  A. M.:Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil): Çevirenler: Yakup KARASOY - Naile HACIZADE - Mevlüt GÜLMEZ, Ankara 2016, 233 s. 

60,00 TL

1178

Ölümünün 300. Yılında Nâbî’ye Armağan: Yayıma Hazırlayanlar: Çetin DERDİYOK-H. Dilek BATİSLAM, Ankara 2017, 225 s. 

32,00 TL

1179

Özbek Destanları 5, Rüstem Han Destanı: Hazırlayan: Selami FEDAKÂR, Ankara 2016, 258 s. 

24,00 TL

1180

ÖLKER, Perihan:Tanzimat Basınının Dili: Ankara 2016, 351 s. 

46,00 TL

1181

ŞİRİN, Hatice: Eski Türk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi: Ankara 2016, 750 s. 

60,00 TL

1182

POPPE, Nicholas: Moğol Yazı Dilinin Grameri: Çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Ankara 2016, 240 s. 

22,00 TL

1183

ʿÂ, Gelibolulu Mustafa: Mirkâtü’l-Cihâd [Cihadın Basamakları] (Dil İncelemesi-Metin-Dizin): Hazırlayan: Ali AKAR, Ankara 2016, 977 s. 

98,00 TL

1184

SÖKMEN, İsmail: Bismil Türkmen Ağzı: Ankara 2016, 328 s. 

40,00 TL

1185

Ömer Seyfettin, Bütün Nesirleri (Fıkralar-Makaleler-Mektuplar ve Çeviriler): Hazırlayan: Nâzım Hikmet POLAT, Ankara 2018, 2. Baskı, 1104 s.

30,00 TL

1186

Daśakarmapathāvadānamālā (Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin): Hazırlayan: Murat ELMALI, Ankara 2016, 611 s. 

60,00 TL

1187

AYAZLI, Özlem: Eski Uygurca Din Dışı Metinlerin Karşılaştırılmalı Söz Varlığı: Ankara 2016, 570 s. 

42,00 TL

1188/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2011/ 1: Ankara 2017, 120 s.

10,00 TL

1188/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2011/ II: Ankara 2017, 108 s. 

10,00 TL

1189/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2015: Ankara 2017, 254 s. 

10,00 TL

1189/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2015: Ankara 2017, 244 s. 

10,00 TL

1190/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2012/ I: Ankara 2017, 122 s. 

10,00 TL

1190/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2012/ 2: Ankara 2017, 108 s. 

10,00 TL

1191/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2013/ Yaz: Ankara 2017, 159 s. 

10,00 TL

1191/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2013/ Kış: Ankara 2017, 127 s. 

10,00 TL

1192/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2014/ Yaz: Ankara 2017, 156 s. 

10,00 TL

1192/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2014/ Kış: Ankara 2017, 143 s.

10,00 TL

1193/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2015/ Yaz: Ankara 2017, 122 s.

10,00 TL

1193/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2015/ Kış: Ankara 2017, 99 s.

10,00 TL

1194/ I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2016: Ankara 2017, 250 s.

10,00 TL

1194/ II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Güz 2016: Ankara 2017, 215 s.

10,00 TL

1195

TEKİN, Talat: Orhon Türkçesi Grameri: Ankara 2017, 328 s. 

12,00 TL

1196

HÜDÂYÎ: Dîvân: HazırlayanMustafa S. KAÇALİN, Ankara 2017, 458 s. 

30,00 TL

1197

HECRÎDîvân: Hazırlayan: Ömer ZÜLFE, Ankara 2017, 248 s. 

20,00 TL

1198

Türk Dil Bilgisi Toplantıları-I: Birleşik Fiil Bildiriler ve Tartışmalar: Yayıma Hazırlayanlar: Reşide GÜRSES – Nevin BALTA, Ankara2017, 104 s.

6,00 TL

1200

TÜRK DİL KURUMUUluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri (Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ Hatırısına): Ankara 2017, 578 s.

28,00 TL

1201

CLAUSON, Sir Gerard: Türkçe-Moğolca Çalışmaları: Çeviren: Fatma KÖMÜRCÜ, Ankara 2017, 217 s.

12,00 TL

1202

ECKMANN, János: Çağatayca El Kitabı: Çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Ankara 2017, 232 s.

12,00 TL

1204

KERDERLİ MAHMUDNehcü’l-Ferâdîs Cennetlerin Açık Yolu: Aktaran: Bilâl AKTAN, Ankara 2017, 284 s.

30,00 TL

1205

Seyfü’l-Mülûk ile Bediü’l-Cemâl Hikâyesi (Kırım Karay Rivayeti): Hazırlayan: Tülay ÇULHA, Ankara 2017, 291 s.

14,00 TL

1206

UŞAKLIGİL, Halid Ziya: Garp’tan Şark’a Seyyâle-yi Edebiyye Fransız Edebiyatının Nümune ve Tarihi: Hazırlayan: Rafet ŞİMŞEK, Ankara 2017, 174 s.

10,00 TL

1207

BİN ÇALIÇA, Bahşāyiş: Bahşayiş Lügati: Hazırlayan: Fikret TURAN, Ankara 2017, 204 s.

20,00 TL

1208

TÜRK DİL KURUMU: Ölümünün 100. Yılında Ármin VÁMBÉRY Anma Toplantısı Bildirileri: Ankara 2017, 157 s.

10,00 TL

1209

ÇENGEL, Hülya Kasapoğlu: Kırgız Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi): Ankara 2017, 456 s.

40,00 TL

1210

MUALLİM NACİIstılâhât-ı Edebiye: Hazırlayan: M. A. Yekta SARAÇ, Ankara 2017, 208 s.

16,00 TL

1211

SADÎ: Gülistan Tercümesi: Çeviren: SİBÎCÂBÎ, Hazırlayan: Oğuz ERGENE, Ankara 2017, 992 s.

60,00 TL

1212

Lİ, Yong-Sŏng: C. Brockelmann’ın “Doğu Türkçesi Grameri” Dizini: Ankara 2017, 724 s.

40,00 TL

1213

MEŞREB (Baba RAHÎM): Mebde-yi Nûr: Hazırlayan: Sadi GEDİK, Ankara 2017,  1402 s.

118,00 TL

1214

TÜRK DİL KURUMUDoğumunun 400. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname’si Toplantısı Bildirileri: Ankara 2017, 273 s.

20,00 TL

1215

ALİMOVA, Cıldız: Kırgız Destanları XIV Coodarbeşim Destanı: Ankara 2017, 290 s. 

32,00 TL

1216

CUMANBULBULOĞLİ, Ergaş: Özbek Destanları 6 Dalli: Hazırlayan: Cabbar EŞANKUL, Türkiye Türkçesine aktaran: Dilek SEZER, Ankara 2017, 542 s.

48,00 TL

1217

NEVÂÎ, 'Alişîr: Mecâlisü’n-Nefâis I-II Herâtî ve Hekîmşâh Çevirisi Mülhakâtı [Herâtî ve Hekîmşâh Tezkiresi]: Çeviren: A. Naci TOKMAK, Ankara 2017, 324 s.

20,00 TL

1218

BÂKİLER, Yavuz Bülent: Arif Nihat ASYA: Ankara 2017, 130 s.

36,00 TL

1219

TUNCER, Hüseyin: Ahmet Hikmet MÜFTÜOĞLU: Ankara 2017, 134 s.

20,00 TL

1220

CELEPOĞLU, Ayşegül: Samih RİFAT: Ankara 2017, 48 s.

20,00 TL

1221

el-MAARRÎ, Ebu’l-Alâ: Gufran Risalesi: Çevirenler: Nevzat H. YANIK - Selami BAKIRCI, Ankara 2017, 306 s.

24,00 TL

1222

RECEP, Ömer Faruk: Göz Bilimi Sözlüğü: Ankara 2017, 522 s.

30,00 TL

1223

GELDİYEV, Gurbandurdı - Yaşar KARAYUNUSOĞLUKarşılaştırmalı Türkmen Atasözleri: Ankara 2017, 340 s. 

46,00 TL

1224

ÖZŞAHİN, Murat: Başkurt Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2017, 760 s.

64,00 TL

1225

Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı: Mustafa S.  KAÇALİN, Ankara 2017, 912 s. 

50,00 TL

1226

BİN RÜSTEM, Marzubân: Marzubân-nâme Tercümesi: Tercüme eden: ŞEYHOĞLU Sadre’d-dîn Mustafâ, Hazırlayan: Zeynep KORKMAZ, Ankara 2017, 856 s.

60,00 TL

1227

ŞEN, Serkan: Eski Türkçenin Deyim Varlığı: Ankara 2017, 305 s.

24,00 TL

1228

ATMACA, Emine: Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları: Ankara 2017, 378 s. 

28,00 TL

1229

ERTEKİNOĞLU, Servet: Ahlat Ağzı Söz Varlığı: Ankara 2017, 587 s. 

74,00 TL

1230

GÜRSU, Uğur: Kazak Atasözleri: Ankara 2017, 1175 s.

80,00 TL

1231

GÜLSEVİN, Gürer: Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi Örneği XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları: Ankara 2017, 202 s. 

20,00 TL

1232

KORMUŞİN, İgor Valentinoviç: Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları: Çeviren: Rysbek ALİMOV, Ankara 2017, 368 s. 

30,00 TL

1233

YALTKAYA, M. Ş.: Solgun Çiçekler: Hazırlayan: Adnan AKGÜN, Ankara 2017, 330 s.

20,00 TL

1234

BASKAKOV, A. N: Çağdaş Türkçede Cümle: Çeviren: Oktay Selim KARACA, Ankara 2017, 172 s.

20,00 TL

1235

Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Çalışma Toplantısı Bildirileri:  Yayıma Hazırlayan: Reşide GÜRSES, Ankara 2017, 331 s. 

16,00 TL

1236

Türk Dil Bilgisi Toplantıları 2: Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Bildiriler: Yayıma Hazırlayan: F. Belgin AKSU, Ankara 2017, 230 s. 

10,00 TL

1237

ERSOY, Feyzi: Çuvaş Türkçesi Grameri: Ankara 2017, 482 s.

60,00 TL

1238

DEMİR, Celal: İbrahim Necmi DİLMEN: Ankara 2017, 117 s.

20,00 TL

1239

EMİROĞLU, Öztürk: Polonya’da Türkoloji: Ankara 2017, 367 s.

20,00 TL

1240

Satıraltı Tercümeli Fıkıh Kitabı: Hazırlayan: Yakup KARASOY, Ankara 2017,  689 s.

36,00 TL

1241/I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2016/ Yaz: Ankara 2017, 154 s. 

10,00 TL

1241/II

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2016/ Kış: Ankara 2017, 133 s. 

    10,00 TL

1242/I

TÜRK DİL KURUMU:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2017/ Yaz: Ankara 2017, 234 s.

    10,00 TL

1242/II

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2017/ Kış: Ankara 2018, 201 s.

10,00 TL

1243/I

TÜRK DİL KURUMU: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Bahar 2017: Ankara 2017, 480 s.

   10,00 TL

1244

YILDIRIM, Fikret: Irk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerin Dili: Ankara 2017, 399 s.    30,00 TL

1245

İLKER, Ayşe: Manisa Ağızları: Ankara 2017, 1254 s.    90,00 TL

1246

CİNÂNÎ: Riyâżu’l-Cinân: Hazırlayan: Mahmut ŞARLI, Ankara 2017, 760 s.    100,00 TL

1247

ELMALI, Murat: Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri vibakti-samaz: Ankara 2017, 288 s.    44,00 TL

1248

Dil-Yazın-Deyişbilim Bilgi Şöleni (Gönüllülük ve Hoşgörü) Bildiriler: Editörler: İlyas ÖZTÜRK – Filiz ŞAN – Elif AKKAN – S. Kürşad KOCA – Şaban KÖKTÜRK – M. Zahit CAN, Ankara 2017, 971 s.     54,00 TL

1249

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Bilgi Şöleni “Teknoloji Tabanlı Öğretim” Oturumu/Bildirileri, Yayıma Hazırlayanlar: Reşide GÜRSES – R. Burçak OKKALI – Emine SARIKAYA, Ankara 2017, 471 s.    20,00 TL

1250

ATAİZİ, Dilek Erenoğlu: Kaşkay Türklerinin Dili: Ankara 2017, 335 s.     40,00 TL

1251

DOULATABADİ, Farzaneh: Kaşkay Türklerinin Edebiyatı: Ankara 2017, 398 s.    40,00 TL

1252

ATASOY, Faysal Okan: Kırım Yurtına ve Ol Tarflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar (Metin-Dizin): Ankara 2017, 2 Cilt, 2006 s.    160,00 TL

1253

Kırgız Destanları 15, Manas Destanı (Cusup Mamay Varyantı): Türkiye Türkçesine Aktaran: Alimcan İNAYET, Ankara 2017, 299 s.    40,00 TL

1254

[ARSAL], Sadri Maksudi: Türk Dili İçin: Ankara, 2017, 517 s.     30,00 TL

1255

YUSUPOVA Nasiba: Türkçe - Özbekçe Sözlük: Ankara 2018, 674 s.     60,00 TL

1256

MUZAFAROV, Refik – Nüzhet MUZAFAROV: Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük: Çeviren: Nariman SEYİTYAHYA, Yayıma Hazırlayan: Şerife ÖZER, Ankara 2018, 455 s.     80,00 TL

1257

SABUNCUOĞLU, Nurhan: Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü: Ankara 2018, 884 s.     90,00 TL

1258

ALTAYLI, Seyfettin: Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü: Ankara 2018, 3 Cilt, 4422 s.     300,00 TL

1259

ÂŞİREFENDİZÂDE, Mehmed Hafîd: Ed-Dürrerü’l-Müntehabâti’l-Mensûre Fî Islâhi’l-Galatâti’l-Meşhûre: Hazırlayan: Yakup YILMAZ, Ankara 2018, 746 (+ tıpkıbasım) s.     100,00 TL