Türk Dünyası Sayı 42
alt

TÜRK DÜNYASI
Dil ve Edebiyat Dergisi

TURKISH WORLD
Journal of Language and Literature

ISSN: 1301-0077

Önceki sayılar - Previous issues 

Sayı/Issue 42 (Güz/Autumn 2016)

Sahibi

Owner 
Türk Dil Kurumu adına

On behalf of Turkish Language Institution

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN 


Yayın Yönetmeni

Editor in Chief

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 


Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Associate Editor

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Managing Editor

Uzman Âdem TERZİ


Yayın Sorumlusu

Publishing Executive

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ


İngilizce Danışmanı

English Language Consultant

Uzman Gülzemin ÖZRENK AYDIN


Yönetim Merkezi

Managing Office

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Remzi Oğuz Mahallesi

Atatürk Bulvarı, 217

TR 06680 Çankaya, Ankara


Telefon/Phone: (0312) 457 52 88

Belgegeçer/Fax: (0312) 428 52 88

Genel ağ sayfası/Web page

 http://tdk.gov.tr

E-posta / E-mail:

turkdunyasi@tdk.gov.tr

 


Yayın türü / Publication type

6 aylık süreli / Biannually

 

Yazı Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Prof. Dr. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI


Yayın ilkeleri

 


Türk Dünyası dergisi milletlerarası hakemli dergidir.


Türk Dünyası dergisinin tarandığı dizinler

MLA

ASOS Index

SOBIAD 

Google Scholar


Dergideki yazılara TUBİTAK/Dergipark

üzerinden de erişilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kapak                                                                   İç kapak-Künye
İÇİNDEKİLER
Milletlerarası (Kök) Türk Harfli Yazıtlar ve Güncel Sorunları Kongresi Bildirileri
The Bulletins of International Inscriptions of (Kok) Turk Characters and Their Current Problems Congress
HABERLER
 YİTİRDİKLERİMİZ
 
 Bu sayının hakemleri (Referees of this issue) 

Prof. Dr. Ercan ALKAYA (Fırat Ü)

Prof. Dr. Ahmet BOZDOĞAN (Cumhuriyet Ü)

Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Ü)

Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR (KATÜ)

Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN (Erciyes Ü)

Prof. Dr. Musa ÇİFCİ (Uşak Ü)

Prof. Dr. Faruk ÇOLAK (Ömer Halisdemir Ü)

Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR (Atatürk Ü)

Prof. Dr. İbrahim DİLEK (Gazi Ü)

Prof. Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir Ü)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Kırıkkale Ü)

Prof. Dr. Osman MERT (Atatürk Ü)

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK (Dicle Ü)

Prof. Dr. Funda TOPRAK (Yıldırım Beyazıt Ü)

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Ankara Ü)

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER (Fırat Ü)

Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN (Yıldırım Beyazıt Ü)

Doç. Dr. Semra ALYILMAZ (Atatürk Ü)

Doç. Dr. Gülhan ATNUR (Atatürk Ü)

Doç. Dr. Hüseyin BAYDEMİR (Atatürk Ü)

Doç. Dr. Salahaddin BEKKİ (Ahi Evran Ü)

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI (Ankara Ü)

Doç. Dr. Aziz MERHAN (Yıldız Teknik Ü)

Doç. Dr. Âdem ÖGER (Hacı Bektaş Veli Ü)

Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN (Ege Ü)

Doç. Dr. Serkan ŞEN (On Dokuz Mayıs Ü)

Doç. Dr. Marufjon YULDASHEV (Ege Ü)

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÖZKAYA (Ege Ü)

Yrd. Doç. Dr. Gürol PEHLİVAN (Celal Bayar Ü)

Yrd. Doç. Dr. Önder SEZER (Uşak Ü)

Yrd. Doç. Dr. Ferah TÜRKER (Ege Ü)