Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten’in 2011-2015 Ciltleri Yayımlandı

     Türk Dil Kurumunun 1953’ten beri her yıl bir cilt olarak yayımladığı, Türkiye’nin ilk ve en eski yıllık akademik dil dergisi Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten’in 65. cildi 2017 yılı içerisinde çıkacaktır. 2013’ten başlayarak dergiye cilt numarası da verilmektedir. 2016 yılına ait 64. cilt (64, 1-2) baskıya hazır hâle gelmiş olup 2017 yılının ilk aylarında çıkacaktır. Yönetim değişiklikleri dolayısıyla geciken 2011-2015 ciltleri basılmış olup çevrim içi kullanıma açılmıştır. Dergininin basılı şekilleri ise yakın zamanda satışa sunulacaktır. Dergideki yazılar 2016 itibarıyla genel ağ üzerinden kabul edilmektedir. Yazı göndereceklerin YAYSİS'e üye olup ilgili adresteki “Eser Gönder” başlığından Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten’i seçerek yazılarını yüklemelerini rica ederiz [http://www.tdk.gov.tr/ → Uygulamalar → Yayım Takip Sistemi https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/].