Yönetim

 

133

Prof. Dr. Gürer Gülsevin
Başkan

 

Doç. Dr. Bilal Çakıcı
Başkan Yardımcısı

 

 

 

 
20161026 143818     mehtap hnm foto        H.Doganay1        iremisilaltun
Özge Başıbüyük
İdari İşler Müdür V.
Mehtap Şahin
Kütüphane Müdür V.
Hüseyin Doğanay
Strateji Geliştirme Müdür V.
Uzm. İrem Işıl Altun
Bilimsel Çalışmalar Müdür V.