1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

semp1

Türk Dil Kurumu ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliğiyle 3-5 Kasım 2017 tarihleri arasında, Bandırma’da, 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyum’da antropoloji, arkeoloji, Batı dilleri ve edebiyatları, beşerî bilimler, coğrafya, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, dil bilimi, din bilimleri, din eğitimi, eğitim bilimleri, ekonomi, felsefe, finans, gazetecilik ve medya, güzel sanatlar, halkla ilişkiler, hukuk, iktisat, ilahiyat, temel eğitim, yükseköğretim, işletme, kadın araştırmaları, kamu yönetimi, kütüphanecilik, maliye, müze çalışmaları, müzik, ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi, ortaöğretim fen ve matematik eğitimi, psikoloji, resim, sağlık bilimleri, sinema-TV, siyasi bilimler, sosyal hizmetler, sosyoloji, spor bilimi ve eğitimi, tarih, turizm çalışmaları, Türk dili ve edebiyatı, Türk halk bilimi, Türkçe eğitimi, milletlerarası ilişkiler alanlarında yaklaşık 900 bildiri sunuldu.

semp2

Sempozyum kapsamında milletlerarası karma resim sergisi de düzenlendi.

semp3