Türk Dili Dergisi Künye
 Sonsayi                                    

Türk Dil Kurumu Adına

Sahibi Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

turkdili@tdk.gov.tr

 

 

 

Yazı Kurulu

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

Prof. Dr. İsmet EMRE

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

Dr. Ebubekir Sıddık ŞAHİN

Dr. Erdoğan KUL

Mustafa ATİKER

Yayın Koordinatörü

Semih TOPSAKAL

Metin Denetimi

Kübra KICIR

Tasarım

 Dilek ŞERBETÇİ

Yayın Türü Aylık dergi

Yönetim Yeri

Atatürk Bulvarı No.:217

06680 Kavaklıdere/ANKARA

Yazı İşleri +90 (312) 427 28 79 

Abonelik

N. Nuray ŞENOL +90 (312) 457 52 09 

Telif İşleri

Gözde ÇELİK İBİŞ +90 (312) 457 52 09 

Belgegeçer +90 (312) 467 40 71 

Genel Ağ Sayfası http://tdk.gov.tr

E-posta turkdili@tdk.gov.tr

Baskı

Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.

Sebze Bahçeleri Caddesi, 95/1 TR06070, Altındağ, Ankara

Basımevi Sorumlu Müdürü

 Erhan SALMAN

Basımevi Telefonu +90 (312) 341 10 20

Baskı Yeri ve Tarihi Ankara, 1 Haziran 2018

ISSN-1300-2155

                                                                                    

 

 

Türk Dili dergisi yayın ilkeleri*

Türk Dili dergisinde yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarınındır.

Dergide yayımlanan her türlü yazı ve şiirin yayın hakları Türk Dil Kurumuna aittir.

Türk Dili dergisinde yayımlanan her türlü yazı ve şiir, Türk Dil Kurumunun yazılı izni olmadan bir başka yerde yayımlanamaz. Ancak, yazı, şiir ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazı ve şiirlerin Genel Ağ ortamında yayımlanması, filme alınması, bestelenmesi veya oyunlaştırılması hakları da Türk Dil Kurumuna aittir.

Abonelik Türk Dili dergisine 2018 yılı için 12 aylık abonelik  70,00 TL, altı aylık abonelik ise 35.00 TL'dir.

Öğretmen, öğretim elemanı ve öğrenciler için abone tutarı yıllık 55,00 TL, 6 aylık ise 27,50 TL'dir.

Ülke dışı için yıllık abonelik 100 ABD dolarıdır.

Dergilerin okul dışındaki bir adrese yollanmasını isteyen öğretmen ve öğrenciler, durumlarını gösterir bir belgeyi Kurumumuza abone istekleriyle birlikte göndermelidir.

Abone tutarı Halk Bankası Kavaklıdere Şubesindeki 0197 - 05000072  (TR96 0001 2009 1970 0005 0000 72) numaraları hesabımıza (ayrıcalıklı hesap, havale ücreti alınmamaktadır) veya 128 236 numaralı posta çeki hesabımıza yatırılabilir.

Abonelik işlemlerinin tamamlanabilmesi için banka alındı belgesinin Türk Dil Kurumu Başkanlığı İdari İşler Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 217, 06680 Kavaklıdere, Ankara adresine gönderilmesi gerekmektedir.

*Türk Dili yayın ilkeleri http://tdk.gov.tr  adresinde belirtilmiştir.


 

Twitter-Logo-300x300 facebook-icon-logo-vector insta 2018