Türk Dili Dergisi Yayın İlkeleri

Dergide, belirli bir düzeyi tutturmak koşuluyla deneme, şiir, hikâye, eleştiri ve benzeri edebî ürünler yayımlanır. Ayrıca Türkçenin ve Türk edebiyatının güncel sorunlarını ele alan, bilimsel veya popüler yazılar da yer almaktadır.

Türk Dili dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiriler ve konferans metinleri, bildiri kitaplarında daha önce yayımlanmamış olmak kaydıyla gönderilebilir. Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri verilmez. Yazı Kurulu tarafından yayımlanması kararı verilen yazılar için e-posta ile geri bildirim yapılır. Dergimizde yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarınındır. Yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Dergimize gönderilen yazılar TDK Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uymak zorundadır. Yazı Kurulunca, yazının bütünlüğünü bozmayan küçük düzeltmeler yapılabilir.

Türk Dili dergisine gönderilen yazılar bilgisayarla hazırlanarak Office Word düzeninde e-posta adresine (turkdili@tdk.gov.tr) gönderilmelidir. Özel çevriyazı işaretlerinin kullanıldığı yazılarda fontlar da yüklenmelidir. Gönderilen yazılar 10 sayfayı geçmemelidir.

Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle doğrudan iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini vermelidir. Makalesini gönderirken kısa bir biyografisini de eklemelidir.

Arap harfli Türkçe metinler ile yabancı dillerden çeviri yaparak yazı gönderenler orijinal dildeki metin ile metin yazarından ve bu yazarın yayımladığı yabancı dergi yönetiminden, çevirinin basılabileceğine ilişkin onay yazısını göndermesi gerekir.

Türk Dili dergisine değerlendirme yazısı gönderenlerin tanıttıkları kitabı veya kapağını da göndermeleri gerekmektedir. Tanıtılan kitap veya kitabın kapağı gönderilmemişse tanıtma yazısı yayımlanmayacaktır.

Türk Dili Dergisine Gönderilecek Bilimsel Yazıların Sayfa Düzeni

• Yazı karakteri, Times (Times New Roman) olmalı ve yazılar 11 punto tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, paragraf aralarında enter tuşu kullanılmamalıdır. Söz aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

• Başlığın tamamı büyük harf Times (Times New Roman) 12 punto olmalıdır. Yazar adı eğik yazı ve sadece soyadı büyük harfle yazılmalıdır. Ara başlıklar, bölüm başlıkları ve alt başlıklar sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde 11 punto koyu yazılmalıdır.

• Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek (Korkmaz 1997: 619). Beş satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde eğik yazı olarak, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan bir buçuk santimetre içeride, blok hâlinde, 10 punto eğik yazı, tek satır aralığıyla verilmelidir.

• Dipnotlar sadece açıklamalar için kullanılmalı, sayfa altında ve numaralandırılarak verilmelidir.

• Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynakça bölümünde 10 punto alfabetik olarak verilmelidir.

Örnek olarak:

Tek Yazarlı Makale:
Gözaydın, Nevzat (2001), “Atatürk Dönemi İle İlgili Almanya Dış İşleri Arşivindeki Belgeler-VII”, Türk Dili, 599: 575-586

Tek Yazarlı Kitap:
Korkmaz, Zeynep (1992), Atatürk ve Türk Dili Belgeler, Ankara: TDK yayınları.

İki Yazarlı Kitap:
Ekrem M. Ali ve Hilmiye M. Ali (1985), Tepegöz; Dobruca Masalları, Bükreş: Kriterion Kitap Evi.

Çok Yazarlı Kitap:
Selahâttin Olcay ve diğerleri (1988), Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Ankara: TDK yayınları.

Yayımlanmamış Tez:
Bae, Miyeang (1988), Yi İncik Romanlarındaki Şahsiyetlerin Çatışmaları, Seul: Hankuk Üniversitesi: Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yazarın Aynı Yılda Yayımlanmış Birden Fazla Makale veya Kitabı Mevcutsa:
Korkmaz Zeynep (1992a), Atatürk ve Türk Dili Belgeler, Ankara.
Korkmaz Zeynep (1992 b), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.
Kurum Yayını: TDK (1998), Türkçe Sözlük, Ankara: TDK yayınları.

Bu ilkelere uygun olmayan yazılar yayımlanmayacaktır.