Türk Dünyası Künye

Türk Dil Kurumu adına sahibi

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Uzm. Elif KARAKUŞ

Türk Dünyası yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. İlk sayı 1996’da yayımlanmıştır.

Türk Dünyası uluslararası hakemli dergidir.

Yazı Kurulu

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR (Başkan)

Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN

Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Prof. Dr. Feyzi ERSOY

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Yayın Sorumlusu

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA

Telefon: (0312) 457 52 64

Belgegeçer: (0312) 468 07 83

Genel ağ: http://tdk.gov.tr

E-posta: turkdunyasi@tdk.gov.tr