Türk Dünyası Künye

Türk Dil Kurumu adına sahibi

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Âdem TERZİ

Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

 

Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Özgür AY


Türk Dünyası yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. İlk sayı 1996’da yayımlanmıştır.

Türk Dünyası, uluslararası hakemli dergi özelliğine sahiptir.

 

Yazı Kurulu                

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Başkan)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ            

Prof. Dr. Azmi BİLGİN                                                        

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU        

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI              

Yayın Sorumlusu

Uzman Yardımcısı Erol DENİZ

 

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Atatürk Bulvarı 217, 06680 Ankara

Telefon: (0312) 457 52 64

Belgegeçer: (0312) 428 52 88

Genel Ağ: http://tdk.gov.tr

E-posta: turkdunyasi@tdk.gov.tr