Yeni Yayın: "Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri".

21.02.2018

                                    Eski Uygurca dil bilgisi

 

     Tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılan Türkler bulundukları yerlerde farklı kültürler ve farklı dillerle karşılaşmışlardır. Bu farklı kültürler ve dillerle iletişim kurmak için bu dilleri öğrenip ihtiyaç duydukları alanlarda çeviriler yapmışlardır. Eski Uygur Türkçesi zamanında Budizm tesirinde çeviriler yapılmış ve bu çeviriler bugüne kadar ulaşmıştır.
     Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri adlı kitap altı bölümden oluşmaktadır. “Giriş” bölümünde Eski Uygur Türkçesinin dil bilgisi, dil bilgisinin yer aldığı belgeler ve vibakti (isimlerin hâl çekimi, çekim eki, hâl) ve samaz (kelimelerin birleşimi, birleşik kelime) kavramları üzerinde durulmuştur. Bu bölüm sonuç kısmıyla sona ermektedir. Eserde Eski Uygurca dil bilgisi terimlerinin yer aldığı bu belgelerin önce harf çevrimi sonra yazı çevirimi yapılmıştır. Transkripsiyon bölümü bittikten sonra metinler Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. “Metin” bölümü ilk satıra 001 numarası verilerek numaralandırılmaya başlanmıştır. Bu bölüm 670 satırdan oluşmuştur. “Çeviri” bölümünde Metin bölümünün çevirisi yapılmıştır. “Dizin” bölümünde metindeki bütün kelimeler ve bu kelimelerin geçtiği yerler gösterilmiş, Türkçe olmayan madde başlarının geldikleri diller ve asıl biçimleri verilmiştir. “Tıpkıbasım” bölümünde içeriğinde gramer terimlerinin bulunduğu belge resimlerine yer verilmiştir.