“Türk Dünyası” dergisinin Bahar 2017 (43) sayısı basıldı.

21.02.2018

 

                                   turkdunyasi 43

     Doksanlı yıllardan itibaren, Türkiye ile Türk cumhuriyetleri arasındaki bağların güçlenmesiyle birlikte dil, edebiyat, kültür ve tarihe yönelik çalışmalar artmıştır. Bu dönemde Türk Dil Kurumu da Türk dünyasına yönelik çalışmalarını sözlük, gramer ve metin yayınları üzerinde yoğunlaştırmış, konuyla ilgili çok sayıda eser yayımlamıştır. Aynı dönemde bütün Türk dünyası destanlarının Türkiye Türkçesine kazandırılmasına yönelik Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması adıyla büyük bir proje de uygulamaya konulmuştur. Türk dünyasıyla ilgili bu gibi çalışmaların süreli bir yayın kapsamında değerlendirilmesi amacıyla 1996 yılının Nisan ayında Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi yayın hayatına girmiştir. Türk Dünyası milletlerarası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa yayınlanmaktadır.

    Türk Dünyası dergisi, yayın hayatına başladığından bu yana muhtevasında Balkan coğrafyasından Moğolistan’a, Çin’den Rusya’ya uzanan geniş bir alana yayılan Türklerin dil, edebiyat, folklor ve kültürel değerlerini, edebî ve ilmî bütün çalışmalarını okuyucusuna duyurmayı ilke edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda dergide Türk dünyasının dili ve edebiyatına ilişkin inceleme yazıları, etkinlik haberleri, duyurular ve edebî metinlere yer verilmektedir.