Yeni Yayın: “Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu (Gönüllülük ve Hoşgörü) Bildiriler”.

01.03.2018

 

                                    dilyayindzis

UNESCO’nun “Gönüllülük Yılı” olarak ilan ettiği 2011 yılında Sakarya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Bilgi Şöleni’nde Türkçe ve öbür dillerde sunulmuş bildirileri içeren bu eser dört bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümü teşkil eden “Çeviribilimle İlgili Çalışmalar”da çeviri bilimine dair kuramsal ve tarihî içerikli bildirilere yer verilmiştir. “Dilbilimle İlgili Çalışmalar” adını taşıyan ikinci bölümde ise dilin çeşitli alanlardaki kullanımlarının araştırılmasını içeren bildiriler bulunmaktadır.

Kitabın en geniş kısmını oluşturan “Edebiyat Bilimiyle İlgili Çalışmalar”, hem Türk hem de dünya edebiyatında öne çıkan çeşitli yazarların, eserlerin ve kavramların değişik açılardan incelendiği bildirilerden meydana gelmiştir. Bu bölümde dikkati çeken bir başka özellik de edebî eserlerde sıkça işlenen bazı konuların Türk ve dünya edebiyatındaki yansımalarının karşılaştırmalı olarak ele alınmasıdır.

Eserin dördüncü ve son bölümü olan “Eğitim Bilimiyle İlgili Çalışmalar”da, özellikle okuma ve yabancı dil öğretimindeki yaklaşımlar ve sorunlar üzerinde durulmuştur.

Geniş bir alanda, farklı bakış açılarıyla ele alınmış birçok ilmî yazıyı içeren bu kitabın; edebiyat, dil bilimi, çeviri bilimi ve eğitim bilimleri alanlarında çalışma yapacak bilim insanları için faydalı olacağı düşünülmektedir.