Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN

Türk Dil Kurumu adına sahibi

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Abdullah DURKUN

 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN, yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. İlk sayı 1953’te yayımlanmıştır.

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığının Filoloji Temel Alanları için kabul ettiği ‘ulusal hakemli’ dergi niteliğini taşımaktadır.

Uluslararası hakemli dergi özelliğine sahip olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN, Millî Eğitim Bakanlığınca Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan 15.7.1974 gün ve II 077 sayılı yazıyla bütün okullara duyurulmuş ve salık verilmiştir.

 

 

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Atatürk Bulvarı, 217 TR-06680 Ankara

Telefon : +90 (312) 457 52 34 Belgegeçer : +90 (312) 428 52 88

Genel Ağ: http://tdk.gov.tr 

E-posta: belleten@tdk.gov.tr