Dîvânu Lugâti't-Türk Veri Tabanı

 

Söz   
          


TÜRK DİL KURUMU - Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti't-Türk

 

 

Bu veri tabanında, Besim ATALAY tarafından hazırlanıp Türk Dil Kurumunca yayımlanan Dîvânu Lugâti't-Türk Tercümesi adlı dört ciltlik eserden yararlanılmıştır.