Bilgi Edinme Belgesi (Tüzel kişiler için)


* İşareti olan alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

Türk Dil Kurumundan istediğimiz bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini sunarız.


Tüzel kişinin unvanı *
Tüzel kişinin adresi *
Yetkili kişinin adı ve soyadı
T.C. Kimlik No
Yetkili kişinin unvanı
Yetkili kişinin görevi
Tüzel kişinin telefon numarası
Tüzel kişinin e-posta adresi
Tüzel kişinin belgegeçer (faks) numarası
Cevaplama biçimi
İstenilen bilgi ve belgeler *
Resimdeki harf ve rakamları yazınız