Güncel Türkçe Sözlük


Aradığınız sözü sorgu kutusuna yazdıktan sonra Ara düğmesini tıklayın.
Aramaya başlamadan önce lütfen uyarıları okuyun.idare
isim (ida:re) Arapça idāre
1. isim Yönetme, yönetim, çekip çevirme
"Bu zat, propagandayı tertip ve idareye memur imiş." - Atatürk
2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü
3. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam
"Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı." - H. Taner
4. Bir kurumun işlerini yürüten kurul
"Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış." - P. Safa
5. Tutum
"Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim." - N. F. Kısakürek
6. İdare kandili veya lambası
7. Hoş görme, göz yumma
8. Yetinme
"Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum." - S. F. Abasıyanık
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller (Göster)
idare etmek idaresini bilmek
Birleşik Sözler (Göster)
idare amiri idarehane idare hukuku idareimaslahat
idare kandili idare lambası idare mahkemesi idare meclisi
mahallî idare merkezî idare mülki idare örfi idare
sivil idare amme idaresi kamu idaresi
26 Eylül 2006 tarihinden itibaren 789.219.892 kez söz arandı.