Güncel Türkçe Sözlük


Aradığınız sözü sorgu kutusuna yazdıktan sonra Ara düğmesini tıklayın.
Aramaya başlamadan önce lütfen uyarıları okuyun.karakter
isim Fransızca caractère
1. isim Ayırt edici nitelik
2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye
"Yıldız'ın iyi bir eğitimi, kuvvetli bir karakteri var." - A. Gündüz
3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
"Pek uysal, tatlı, neşeli karakterine rağmen dostum kavgacıdır." - R. H. Karay
4. Basımda harf türü
5. edebiyat Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse
6. felsefe Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü
Birleşik Sözler (Göster)
başat karakter başkarakter nörotik karakter yazı karakteri
26 Eylül 2006 tarihinden itibaren 722.814.497 kez söz arandı.