Sıkça Karıştırılan Sözler

 
 Söz    


yakın  yaklaşık    yakınlık  uzaklık    yar  yâr    yaşantı  hayat    yoksul  yoksun    yönetmenlik  yönetmelik    suni  sünni    masuniyet  masumiyet   

alim

  sf. (ali:m) esk. Bilen.


âlim

  a. (a:lim) Bilgin: "Hiçbir şeye inanmayan ne inkılapçı ne muhafazakâr ne âlim ne şair olabilir." -O. S. Orhon.