Sıkça Karıştırılan Sözler

 
 Söz    


yakın  yaklaşık    yakınlık  uzaklık    yar  yâr    yaşantı  hayat    yoksul  yoksun    yönetmenlik  yönetmelik    suni  sünni    masuniyet  masumiyet   

maiyet

  a. Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler.


mahiyet

  a. (ma:hiyet) 1. Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas: "Üstelik tiyatroda her şey şahsi bir mahiyet arz eder." -A. K. Tecer. 2. İçyüz.