Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde Söz Arama

 

Sözlük'te   söz
İlaç olarak kullanılan kaynatılmış çiçek ya da bitki kökü suyu.kavut (II)
-İzmir