Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
variyetli  x   zengin  §za:fer  x   zafer  §zalim  x   za:lim  §zara:rı  x   zararı  §zenaat  x   zana:at  §Zenci:  x   Zenci  §zerafet  x   zara:fet  §ziğnet  x   ziynet  §Zülfikâr  x   Zülfikar  §


direk xdirekt
    sf. 1. Dolaysız, aracısız: İki devlet arasında direkt ilişki yok. 2. zf. Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca: Bu otobüs direkt İstanbul'a gider. 3. zf. Doğrudan, doğrudan doğruya: Sınıfını direkt geçen öğrenci.