Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
variyetli  x   zengin  §za:fer  x   zafer  §zalim  x   za:lim  §zara:rı  x   zararı  §zenaat  x   zana:at  §Zenci:  x   Zenci  §zerafet  x   zara:fet  §ziğnet  x   ziynet  §Zülfikâr  x   Zülfikar  §


gangaster xgangster
    a. (ga'ngster) 1. Yasa dışı işler yapan çete üyesi: "Gangster filmleri çoklukla gençler arasında öykünme isteği uyandırır." -N. Cumalı. 2. mec. Herhangi bir çıkar için her türlü kötülüğü yapan kimse: "Artık yapacak işleri kalmamış da afyon kaçakçılarına, karaborsa gangsterlerine taktik vermeye kalkmışlar." -H. E. Adıvar.