Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
candarma, cenderme  x   jandarma  §celatin  x   jelatin  §ceton  x   jeton  §cimnastik  x   jimnastik  §


görseller xgörüntüler
    a. 1. Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet. 2. Manzara. 3. esk. Gölge oyununda Karagözcünün perdeye yansıttığı görsel malzeme: "Ayrıca kimi Karagözcüler kendi görüntülerini kendileri hazırlarlar." -M. And. 4. fiz. Herhangi bir nesnenin mercek, ayna vb. araçlarla oluşturulan biçimi, hayal. 5. mat. Sayı doğrusu üzerinde bir sayıya karşı gelen nokta. 6. sin. ve TV Bir film üzerinde sıralanmış resimlerin gösterici yardımıyla ekrana art arda düşürülmesi sonunda hareketin yeniden kurulmasıyla ortaya çıkan görünüş, görüntülük üzerindeki hareketli resimler bütünü.