Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
öğe  x   öge  §ötenazi  x   ötanazi  §öyle  x   öğle  §


isti:fa xistifa:
    a. (istifa:) 1. Kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma. 2. İşten ayrılma isteğini bildiren dilekçe.