Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
candarma, cenderme  x   jandarma  §celatin  x   jelatin  §ceton  x   jeton  §cimnastik  x   jimnastik  §


lakayt xla:kayıt
    sf. (la:kayıt, l ince okunur) 1. İlgisiz: "Yüzündeki gülümseyiş geçti, yeniden lakayıt, uzak ve donmuş hâlini takındı." -S. F. Abasıyanık. 2. zf. İlgisiz bir biçimde: "Kız, kendini mümkün olduğu kadar sakin, lakayıt gösterebilmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır." -E. M. Karakurt.