Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
la:ik, la:yik  x   laik  §la:kap  x   lakap  §labaratuar, labaratuvar, laboratuar  x   laboratuvar  §lağbo, lavobo  x   lavabo  §lakayt  x   la:kayıt  §levha:  x   levha  §leyen  x   leğen  §li:san  x   lisan  §li:sans  x   lisans  §li:se  x   lise  §lime  x   li:me  §nalet  x   lanet  §


li:san xlisan
    a. (lisa:nı) İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, zeban: "Dilinden Anadolulu olduğu ancak belli oluyordu." -S. F. Abasıyanık.