Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
la:ik, la:yik  x   laik  §la:kap  x   lakap  §labaratuar, labaratuvar, laboratuar  x   laboratuvar  §lağbo, lavobo  x   lavabo  §lakayt  x   la:kayıt  §levha:  x   levha  §leyen  x   leğen  §li:san  x   lisan  §li:sans  x   lisans  §li:se  x   lise  §lime  x   li:me  §nalet  x   lanet  §


mekânizma xmekanizma
    a. (mekani'zma) 1. Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek: "Mekanizmanın ipi ya şu yana ya bu yana ağdıracak." -A. Ağaoğlu. 2. Organların işleyiş biçimi: "Akıl, henüz insan mekanizmasındaki tam yerini bulmamıştır." -F. R. Atay. 3. Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm. 4. mec. Oluş, ortaya çıkış, işleyiş: "Oyunların mekanizmasını sezince tekdüzeleşiyor birden dünya." -H. Taner.