Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
fites  x   vites  §va:him  x   vahim  §va:ka  x   vaka  §va:ris  x   varis (hastalık)  §valeybol, veleybol  x   voleybol  §variyet  x   va:riyet  §vehamet  x   vaha:met  §vejeteryan  x   vejetaryen  §vekaletname  x   vekâ:letna:me  §viyolo  x   viyola  §vürüs  x   virüs  §


menapoz xmenopoz
    a. tıp Kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesi, âdetten kesilme, yaş dönümü, âdetgörmezlik: "Gençliğim ve orta yaşlılığım böyle geçtikten sonra ileri bir menopoz yaşımda kadrim azıcık bilinmiş, neye yarar?" -S. Erez.