Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
laylon  x   naylon  §na:sip  x   nasip  §nacizane  x   a:ciza:ne, na:çiza:ne  §nafiz  x   na:fiz  §naturel  x   natürel  §nazım plan  x   na:zım plan  §Necati Cumalı  x   Necati Cu:malı  §nema  x   nema:  §netekim  x   nitekim  §nisbet  x   nispet  §nötür  x   nötr  §nülüfer  x   nilüfer  §nüsha:  x   nüsha  §


menapoz xmenopoz
    a. tıp Kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesi, âdetten kesilme, yaş dönümü, âdetgörmezlik: "Gençliğim ve orta yaşlılığım böyle geçtikten sonra ileri bir menopoz yaşımda kadrim azıcık bilinmiş, neye yarar?" -S. Erez.