Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
variyetli  x   zengin  §za:fer  x   zafer  §zalim  x   za:lim  §zara:rı  x   zararı  §zenaat  x   zana:at  §Zenci:  x   Zenci  §zerafet  x   zara:fet  §ziğnet  x   ziynet  §Zülfikâr  x   Zülfikar  §


menejer, menecer xmenajer
    a. 1. Yönetici. 2. Bir sporcunun veya sanatçının mesleki işlerini düzenleyen ve yöneten kimse. 3. sp. Bir spor takımının teknik yöneticisi.