Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
fites  x   vites  §va:him  x   vahim  §va:ka  x   vaka  §va:ris  x   varis (hastalık)  §valeybol, veleybol  x   voleybol  §variyet  x   va:riyet  §vehamet  x   vaha:met  §vejeteryan  x   vejetaryen  §vekaletname  x   vekâ:letna:me  §viyolo  x   viyola  §vürüs  x   virüs  §


mermi: xmermi
    a. Ateşli silahlarla atılan patlayıcı ve delici madde, kurşun: "Tarlalara gömülmüş büyük gemi mermilerini, yattıkları yerlerden çıkararak tetkik ettik" -H. S. Tanrıöver.