Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
öğe  x   öge  §ötenazi  x   ötanazi  §öyle  x   öğle  §


mevlüt xmevlut
    a. (mevlu:du, l ince okunur) esk. 1. Mevlit. 2. Yeni doğmuş çocuk.