Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
candarma, cenderme  x   jandarma  §celatin  x   jelatin  §ceton  x   jeton  §cimnastik  x   jimnastik  §


mustarip xmuzdarip
    sf. Izdırap ve acı çeken: "Büyük bir millet, gururunda, haklarında, tarihinde mağdur ve muzdaripti." -A. H. Tanpınar.