Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
logar  x   rögar  §ra:kip  x   rakip  §radyosyon  x   radyasyon  §rakım  x   ra:kım  §rakkam  x   rakam  §resmi:geçit  x   resmigeçit  §restorant  x   restoran  §revanş  x   rövanş  §rezarvasyon  x   rezervasyon  §riks  x   risk  §romörkör  x   römorkör  §


mütaakip xmütea:kip
    sf. (mütea:kip) esk. 1. Arkadan gelen, ardı sıra gelen, ardı sıra. 2. zf. -den sonra: "Bir dövüşmeyi müteakip bazen iki kişi, bazen iki saf arasında kıyasıya bir boğuşmadır başlardı." -Y. K. Karaosmanoğlu.