Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
candarma, cenderme  x   jandarma  §celatin  x   jelatin  §ceton  x   jeton  §cimnastik  x   jimnastik  §


trabzan xtırabzan
    a. Merdiven korkuluğu: "Fakat tırabzandan aşağıya sakın bakmayın, başınız döner." -H. F. Ozansoy.