Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular

 
Sözlük'te  


.:: Türk Dil Kurumu - Sıkça Yapılan Yanlışlara Doğrular ::.
öğe  x   öge  §ötenazi  x   ötanazi  §öyle  x   öğle  §


vekaletname xvekâ:letna:me
    a. (vekâ:letna:me) huk. Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge.